Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste zakończenie specjalizacji z autentyczności dokumentów

Data publikacji 20.04.2016

W Kinie Muranów odbyło się podsumowanie nowatorskiego projektu „Szkolenie służb państwowych na rzecz ochrony dorobku Schengen w zakresie weryfikacji zabezpieczeń dokumentów tożsamości, podróży, kart pobytu oraz dokumentów w obrocie gospodarczym UE z użyciem nowych technologii”. W spotkaniu udział wziął Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Hubert Kowalczewski oraz przedstawiciele Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Straży Granicznej, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Urzędu m.st. Warszawy.

Przybyłych gości przywitał insp. Sławomir Cisowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP. Podkreślił on wyjątkowość prowadzonego projektu „Szkolenie służb państwowych na rzecz ochrony dorobku Schengen w zakresie weryfikacji zabezpieczeń dokumentów tożsamości, podróży, kart pobytu oraz dokumentów w obrocie gospodarczym UE, z użyciem nowych technologii”, który został dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w ramach programu operacyjnego „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną”. Ten nowatorski pomysł został przygotowany przez Zespół Funduszy Pomocowych KSP oraz Laboratorium Kryminalistyczne KSP przy współpracy Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP.

Następnie głos zabrał mł. insp. Hubert Kowalczewski - Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, który podziękował partnerom, pracownikom i funkcjonariuszom za zaangażowanie w inicjatywę, od momentu planistycznego, po jego realizację. Szkolenie to wyłoniło trenerów z poszczególnych formacji i Urzędu m.st. Warszawy, którzy uzyskaną wiedzę będą mogli przekazać kolegom i koleżankom w swoich jednostkach. Mł. insp. Hubert Kowalczewski dodał: – W swojej działalności musimy się rozwijać tak, aby być o krok przed świadkiem przestępczym.

Zastępca Komendanta Stołecznego Policji w asyście Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP insp. Jarosława Konończuka oraz Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KSP insp. Piotra Kondrakiewicza wręczył policjantom, strażnikom miejskim, urzędnikom  świadectwa ukończenia kursu trenerskiego.

Celem realizowanego przez KSP projektu z funduszy norweskich jest wzrost zdolności do wykrywania i zwalczania działań transgranicznych i zorganizowanych grup przestępczych, wykorzystujących fałszywe dokumenty w prowadzonej działalności, w tym w handlu ludźmi. Zakres tematyczny przedsięwzięcia jest w obliczu zaistniałej sytuacji międzynarodowej bardzo aktualny i wpisuje się w bieżące potrzeby służb policyjnych Europy.

Do współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia szkoleniowego zostały zaproszone podmioty pozapolicyjne. Warto wspomnieć, że Komenda Stołeczna Policji jako jeden z nielicznych beneficjentów Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 nawiązała w ramach projektu współpracę z partnerem norweskim Laboratorium Kryminalistycznym Norweskiego Krajowego Centrum Dochodzeniowo-Śledczego (KRIPOS). Szkolenia trenerów prowadzili funkcjonariusze Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji oraz Laboratorium Kryminalistycznego Policji Norweskiej, a także eksperci z zakresu zabezpieczeń dokumentów i technicznych badań dokumentów. W skład kadry dydaktycznej projektu weszli: ekspert Wydziału Badań Dokumentów i Pisma Ręcznego KRIPOS Håkon Schjønsby i Jon Gerhard Løvendal, Ewelina Jakielaszek z Działu Testów i Ekspertyz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, biegły sądowy oraz wieloletni ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Roman Łuczak, ekspert Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Straży Granicznej por. Grzegorz Filipiak oraz sierż. szt. Marcin Lemieszek - biegły z zakresu technicznych badań dokumentów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

W ramach projektu polscy i norwescy specjaliści kryminalistyki przeszkolili 60 trenerów wyłonionych spośród policjantów, żandarmów wojskowych, strażników granicznych, strażników miejskich, urzędników oraz pracowników instytucji finansowych. Przeszkoleni trenerzy otrzymali materiały dydaktyczne i rozpoczęli realizację specjalnie przygotowanego programu z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentów. Warsztaty skierowane były do 3.900 uczestników, którzy odbyli zajęcia teoretyczne i praktyczne. Przygotowują one funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz strażników miejskich i urzędników do umiejętnej oceny i weryfikacji zabezpieczeń w kontrolowanych dokumentach. W trakcie zajęć praktycznych przeprowadzanych w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji uczestnicy otrzymali podręczne urządzenia służące do weryfikacji podstawowych zabezpieczeń przed fałszerstwami stosowanymi w dokumentach.

Ponadto opracowywano poradnik praktyczny „Osoba-Dokument” dotyczący weryfikacji zabezpieczeń przed fałszerstwami w polskich dokumentach tożsamości i prawa jazdy oraz film instruktażowy. Materiały będą dystrybuowane w jednostkach Policji, a także trafią do straży miejskich i gminnych, urzędów miast oraz instytucji finansowych. Zostały one również opracowane w wersji angielskiej i norweskiej, służąc pomocą funkcjonariuszom Policji z Norwegii i innych państw Unii Europejskiej.

W ramach działań projektowych dla celów dydaktycznych został zakupiony specjalistyczny zestaw do badania autentyczności dokumentów o wartości 230 tysięcy złotych – w skład, którego wchodzi m.in. wideospektrokomparator, mikroskop stereoskopowy i czytnik dokumentów biometrycznych oraz zestaw multimedialny. Zakupione urządzenia będą teraz służyć celom doskonalenia zawodowego nowoprzyjętym funkcjonariuszom Komendy Stołecznej Policji oraz w ramach współpracy innym jednostkom pozapolicyjnym.

KSP / kp

  • Wręczenie certyfikatów przez Z-cę Komendanta Stołecznego Policji
  • Wręczenie certyfikatów przez Z-cę Komendanta Stołecznego Policji
  • Wręczenie certyfikatów przez Z-cę Komendanta Stołecznego Policji
  • Wręczenie certyfikatów przez Z-cę Komendanta Stołecznego Policji
  • Wręczenie certyfikatów
  • Przemówienie Z-cy Komendanta Stołecznego Policji
  • Zaproszeni goście
  • Zaproszeni goście
  • Prezentacja Filmu
Powrót na górę strony