Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja - inauguracja kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko"

Data publikacji 20.04.2016

Konferencja wojewódzka jest przedsięwzięciem inaugurującym kampanię społeczną "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" przewidzianą na lata 2016 – 2018, a podejmującej problem wykorzystywania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej i handlu organami.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach i Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach zapraszają przedstawicieli: instytucji państwowych; władz samorządowych, wydziałów edukacji, OPS-u, OIK-u; terenowych Delegatur Śląskiego Kuratorium Oświaty; organizacji pozarządowych; szkolnictwa wyższego; opieki zdrowotnej, nauczycieli i pedagogów na:

Wojewódzką konferencję inaugurującą kampanię społeczną

"Moje Bezpieczne(?) Dziecko"

dotyczącą problematyki najpoważniejszych zagrożeń dla dzieci ze strony osób dorosłych,

Termin: 20 kwietnia 2016 roku w godzinach od 10:00 do 14:00
Miejsce: Rotunda Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ul. Lompy 19

Cel konferencji:

  • zapoznanie z problematyką bezpieczeństwa dzieci w kontakcie z osobą dorosłą (w tym zagadnienie dot. wykorzystania seksualnego);
  • prezentacja kampanii;
  • pozyskanie partnerów do dalszych działań w ramach kampanii (szkolnictwo, służba zdrowia, profilaktycy społeczni Policji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji stowarzyszeń i ośrodków interwencji kryzysowej itp.).

Konferencja wojewódzka jest przedsięwzięciem inaugurującym kampanię społeczną "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" przewidzianą na lata 2016 – 2018, a podejmującej problem wykorzystywania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej i handlu ludźmi.

Kolejne nasz działania będą obejmować konferencje regionalne przeznaczone dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych przewidziane na maj 2016 oraz szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi edukacyjnych i materiałów dydaktycznych w tym kolorowanki "Sznupek vs Obcy", komiksu Teatrzyku Kamishibai, poradników dla nauczycieli i rodziców, strony internetowej "mojebezpieczne?dziecko", fanpage'u projektu, filmu edukacyjnego dla opiekunów i rodziców poruszającego tematykę wykorzystania seksualnego dzieci, filmu edukacyjnego dla dzieci ze Sznupkiem uczącym bezpiecznych zachowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30

Rozpoczęcie konferencji: wystąpienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

10:30 – 11:00

Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka

Przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

11:00 – 11:30

Mariusz Gózd – prokurator

Skala zjawiska, statystyki, aspekty prawne, przykłady

11:30 – 12:00

Ewa Kustwan-Mróz, Mirosława Bochner – psychologowie ROM-E Metis w Katowicach

Wykorzystywanie seksualne dziecka: istota zjawiska, objawy, skutki

12:00 – 12:30

Przerwa

12:30 – 13:00

Aleksandra Grudzień – seksuolog, psycholog, terapeuta

Pedofilia geneza i mechanizm zaburzenia, profil pedofila

13:00 – 13:30

Damian Owczarek – sędzia, Przewodniczący V Oddziału Karnego Sądu Okręgowego w Katowicach

Przesłuchania małoletnich świadków, ochrona dziecka w procesie, problemy, doświadczenia

13:30 – 14:00

Metis i WP KWP

Prezentacja kampanii "MOJE BEZPIECZNE(?) DZIECKO"
Jak ustrzec dziecko przed pedofilem

14:00 – 14:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

KWP w Katowicach / ig

Film Konferencja - inauguracja kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko"

Pobierz plik Konferencja - inauguracja kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" (format mp4 - rozmiar 19.52 MB)

Film Konferencja - inauguracja kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko"

Pobierz plik Konferencja - inauguracja kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" (format mp4 - rozmiar 28.08 MB)

Film Konferencja - inauguracja kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko"

Pobierz plik Konferencja - inauguracja kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" (format mp4 - rozmiar 17.79 MB)

Powrót na górę strony