Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Już 41 osób z zarzutami korupcyjnymi w sprawie załatwiania zdania egzaminów na prawa jazdy

Data publikacji 22.04.2016

Kolejnych 18 osób podejrzanych o udział w procederze załatwiania egzaminów na prawa jazdy w ośrodkach ruchu drogowego usłyszało zarzuty. W tej sprawie, nad którą funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pracują od kilku miesięcy, w sumie kilkaset zarzutów usłyszało już łącznie 41 osób.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w ramach śledztwa w sprawie płatnej protekcji przy załatwianiu egzaminów na prawa jazdy w ośrodkach ruchu drogowego na Podlasiu i Mazowszu, nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku (czytaj więcej), zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił przedstawić zarzuty kolejnym 18 osobom podejrzanym.

Tym razem korupcyjne zarzuty usłyszało 10 mężczyzn i 8 kobiet w wieku od 27 do 60 lat (mieszkańcy województwa podlaskiego i mazowieckiego). W dwudziestu przypadkach obejmowały one udzielanie korzyści majątkowej przy załatwianiu egzaminów na prawo jazdy, zaś w kolejnych ośmiu zarzuty powoływania się na wpływy w instytucjach zajmujących się egzaminowaniem kandydatów na kierowców. W tej, w dalszym ciągu rozwojowej sprawie, już wcześniej 23 osoby usłyszały łącznie kilkaset zarzutów korupcyjnych.

Szczegółowo badający sprawę funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nie wykluczają kolejnych zatrzymań i zarzutów związanych z tym procederem.

Policjanci przypominają, że w myśl § 3 art. 230a KK osoba, która udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji /…/ nie podlega karze, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

(KWP w Białymstoku / ms)

Powrót na górę strony