Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie projektu z reagowania kryzysowego

Data publikacji 25.04.2016

W Warszawie, 22 kwietnia br., podsumowano projekt "Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego". Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zrealizowała go Komenda Główna Policji w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich. Całkowitą wartość projektu oszacowano na 1 184 700 CHF, przy dofinansowaniu ze strony szwajcarskiej na poziomie 85 proc. Projekt obejmował przede wszystkim szkolenia z zachowania w sytuacjach kryzysowych – zwłaszcza wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Szkolenia były skierowane do instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, mieszczących się w 66 gminach i 21 powiatach położonych na wschodniej granicy Polski. Uczestnikami byli pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, GOPR i WOPR. Podczas 87 dwudniowych szkoleń od listopada 2012  r. do stycznia 2014 r. przeszkolono ponad 2100 osób.

Dzięki korzystnemu kursowi franka szwajcarskiego podpisano też aneksy do porozumienia, co pozwoliło m.in. na przedłużenie terminu zakończenia projektu do 31 grudnia 2016 r. W ramach zagospodarowania powstałych oszczędności KGP zakupiła 12 łodzi do działań na terenach zalanych podczas powodzi, wraz z przyczepami do ich transportu, oraz 9 namiotów pneumatycznych (z wyposażeniem dodatkowym i przyczepami do ich transportu). Od listopada do grudnia 2014 r. przeprowadzono zaś drugą edycję 10 szkoleń skierowanych do policjantów komend powiatowych i miejskich Policji z województw dotychczas zaangażowanych w projekcie oraz z czterech wschodnich powiatów województwa mazowieckiego, a także do przedstawicieli administracji samorządowej z tych powiatów. W szkoleniach wzięli też udział policjanci z komend wojewódzkich, KSP i szkół policyjnych. Natomiast od października do listopada 2015 r. przeprowadzono pięć edycji ćwiczeń zgrywających, służących usprawnieniu współpracy podmiotów pozapolicyjnych z Policją w zakresie reagowania kryzysowego. W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego z województw objętych projektem oraz funkcjonariusze Policji z garnizonów położonych w tych województwach oraz ze szkół policyjnych.

Najnowsze oszczędności w projekcie pozwalają także na zakup 12 kwaterunkowych namiotów pneumatycznych z wyposażeniem dodatkowym i przyczepami do ich transportu.

(Aleksandra Wicik BKS KGP/ foto: Policja 997)

  • Zakończenie projektu z reagowania kryzysowego
  • Zakończenie projektu z reagowania kryzysowego
  • Zakończenie projektu z reagowania kryzysowego
  • Zakończenie projektu z reagowania kryzysowego
  • Zakończenie projektu z reagowania kryzysowego
  • Zakończenie projektu z reagowania kryzysowego
  • Zakończenie projektu z reagowania kryzysowego
  • Zakończenie projektu z reagowania kryzysowego
  • Zakończenie projektu z reagowania kryzysowego
Powrót na górę strony