Warsztaty dla Prokuratury - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla Prokuratury

Proces przygotowań do tegorocznych dwóch niezwykle istotnych przedsięwzięć – Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży już od dawna angażuje wiele służb i podmiotów. Od 25 kwietnia br. w Centrum Szkolenia Policji przedstawiciele Prokuratury biorą udział w warsztatach z zakresu zagadnień, dotyczących terroryzmu i prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia po wybuchu. W inauguracji szkolenia uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski oraz Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Marek Pasionek.

Obecni byli również: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół wraz z Zastępcami, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Renata Skawińska, a także Dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp. Natalia Rost.  

Zagadnienia omawiane w czasie 5-dniowych warsztatów obejmują m.in.: rozpoznawanie  materiałów wybuchowych i środków inicjujących wybuch, metodykę prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia po wybuchu oraz dokumentowanie przebiegu i wyników oględzin. Omówione zostaną systemy antyterrorystyczne, a także współpraca Prokuratury z innymi podmiotami, umożliwiająca wdrażanie wspólnych procedur reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. W programie warsztatów przewidziano również zajęcia na poligonie.

(CSP Legionowo / ms)

  • Warsztaty dla Prokuratury #1
  • Warsztaty dla Prokuratury #2
  • Warsztaty dla Prokuratury #3
  • Warsztaty dla Prokuratury #4
  • Warsztaty dla Prokuratury #5
  • Warsztaty dla Prokuratury #6
Powrót na górę strony
Polska Policja