Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Złote Blachy 2007" rozdane

Data publikacji 19.12.2007

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Komenda Rejonowa Policji Warszawa V to tegoroczni laureaci kolejnej już edycji "Złotych Blach" – nagród wręczanych przez Koalicję Antypiracką dla jednostek najbardziej zaangażowanych w zwalczanie przestępstw w zakresie naruszania praw autorskich.

W warszawskim Klubie Traffic odbyła się dziś uroczystość wręczenia honorowej odznaki "Złotej Blachy". Jest to nagroda przyznawana jednostkom Policji uzyskujących najlepsze wyniki w zakresie ujawniania i zwalczania piractwa intelektualnego. Wyróżnienia są przyznawane z inicjatywy Koalicji Antypirackiej, reprezentowanej przez: Business Software Alliance /BSA/, Fundację Ochrony Twórczości Audiowizualnej /FOTA/, Związek Producentów Audio Video /ZPAV/. Laureatami tegorocznej edycji zostali: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Komenda Rejonowa Policji Warszawa V.

Policjanci z Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą komendy wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w 2007 roku przeprowadzili działania mające na celu ograniczenie bezprawnego udostępniania plików muzycznych w sieciach p2p w akademickim systemie informatycznym na terenie Politechniki Wrocławskiej. Wykazywali także nowatorskie rozwiązania w procesie uzyskiwania i wykorzystywania dowodów w postępowaniu karnym naruszenia praw producentów fonograficznych w zamkniętych sieciach osiedlowych.

Policjanci z wydział do walki z przestępczością gospodarczą komendy wojewódzkiej Policji w Katowicach, wraz z podległymi jej jednostkami terenowymi, w 2007 roku dokonała wielu istotnych i spektakularnych akcji wobec podmiotów i osób rozpowszechniających pirackie oprogramowanie i korzystających z niego w celach komercyjnych. Tytułem przykładu warto wymienić: rozgłośnię radiową z Piekar (zabezpieczono 1182 płyt); firma z Mysłowic (udostępniającą na swoich serwerach w sieci programy użytkowe, gry i muzykę); pirat z Sosnowca, który rozpowszechniał oprogramowanie na nośnikach na terenie całej Polski (pełna oferta liczyła ponad 16.000 pozycji a podczas przeszukania zabezpieczono: 3 jednostki komputerowe, 12 dysków twardych, 11.315 sztuk płyt CD-R i DVD z zawartością nielegalnego oprogramowania, gier, filmów i muzyki. Szacunkowa wartość programów na zabezpieczonych nośnikach została wstępnie wyceniona na ok. 55 mln złotych.). Sukcesem KWP jest również zamknięcie strony www.napisy.org, a przy okazji tego zdarzenia zorganizowana była szeroko zakrojona ogólnopolska akcja antypiracka, we współpracy z 14 komendami policji z całego kraju. Dodatkowo, jednostki terenowe podległe KWP Katowice w pierwszym półroczu 2007 roku zabezpieczyły: 19 509 płyt CD i DVD z oprogramowaniem - oszacowana wartość oprogramowania to ponad 56 mln zł oraz 189 dysków twardych.

W czerwcu 2007 r. funkcjonariusze sekcji dw. z przestępczością gospodarczą komendy rejonowej Policji Warszawa V przeprowadzili działania przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym powielaniem płyt DVD z filmami i grami PSX oraz ich dystrybucją na terenie giełdy mieszczącej się przy ul. Wolumen w Warszawie. W wyniku realizacji sprawy dokonano przeszukań i procesowo zabezpieczono materiały dowodowe w pomieszczeniach zlokalizowanych na terenie kilku dzielnic Warszawy. Ujawniono producenta nielegalnych nośników – 10 nagrywarek płyt DVD-R, sterowanych przez dwa komputery klasy PC. Technika działania podejrzanych polegała na ściąganiu z serwera amerykańskiego (prawdopodobnie pirackiego i płatnego) filmów oraz nielegalnie udostępnianych dialogów filmowych i nagrywaniu płyt DVD-R z filmami z napisami w języku polskim. Dodatkowo w tym miejscu produkowana była poligrafia do tak wyprodukowanych nośników. Drukarki na których wykonywano poligrafię były przystosowane do produkcji na skalę przemysłową (zasilane tuszami kolorowymi z dużych pojemników umieszczonych obok drukarek). Ponadto sprawcy nielegalnie powielali gry PSX a także dokonywali konwersji utworów filmowych z formatu DVD na format DivX. W omawianym przypadku, poza sprzętem i ok. 1000 szt. nielegalnie powielonych filmów i gier zabezpieczono broń palną (ostrą) i amunicję. Ponadto w wyniku pozostałych przeszukań zostało zabezpieczonych: 4 jednostki PC, 1 laptop, ok. 3000 nielegalnie powielonych filmów i gier komputerowych oraz inne przedmioty świadczące o przestępczej działalności grupy. Jest to pierwszy taki przypadek w Polsce, co więcej pokazuje on, że determinacja i zaangażowanie w podejmowane czynności pozwala na osiągnięcie założonego celu. Przedstawione powyżej działania, jak również codzienny monitoring terenu Targowiska Wolumen doprowadziły do niemal całkowitego wyeliminowania handlu pirackimi produktami na tym bazarze, który do niedawna był drugim obok stadionu dziesięciolecia największym punktem handlu pirackimi nośnikami.

Przyznanie wyróżnień "Złota Blacha 2007" stanowi wyraz ogromnego uznania, jakie przedstawiciele podmiotów praw własności intelektualnej mają dla policjantów, którzy na co dzień walczą z piractwem muzycznym, komputerowym i filmowym. Tradycyjnie, oprócz tablic pamiątkowych Koalicja Antypiracka ufundowała również nagrody rzeczowe dla wyróżnionych jednostek, które niewątpliwe przyczynią się do jeszcze wydajniejszej pracy.

Powrót na górę strony