Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla policyjnych ratowników

Data publikacji 28.04.2016

Znajomość podstawowych metod udzielania pierwszej pomocy może uratować życie drugiemu człowiekowi – to fakt. Jednak gdy sytuacja jest trudna, wiedza ta może być niedostateczna, szczególnie w przypadkach ciężkich urazów jak rany postrzałowe, amputacje kończyn. By być przygotowanym na każdą ewentualność uczestnicy warsztatów - w kolejnym dniu szkolenia – ćwiczyli m.in. tamowanie krwotoków za pomocą stazy.

27 kwietnia br. rozpoczął się drugi dzień warsztatów dla zespołów medycznych Policji. Kolejny dzień szkoleniowy zaingurował wykład podinsp. dr Paweł Jastrzębski – Kierownik Zakładu Podstaw Bezpieczeństwa IBiPP WBW WSPol nt. TCCC – Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Kierownik ZPB przybliżył policyjnym ratownikom tematykę działań ratowniczych w sytuacjach niebezpiecznych, poruszając kwestie metod zabezpieczenia i ewakuacji osób poszkodowanych ze stref zagrożenia, a także autoratownictwa.

Następnie uczestnicy wzięli udział w kolejnych zajęciach praktycznych, m.in. tamowaniu krwotoków za pomocą różnych technik, używaniu opasek uciskowych (stazy), TCCC – taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (ang. Tactical Combat Casualty Care), a także doskonalili zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS (ang. Advanced Life Support). Udzielali również pomocy funkcjonariuszowi ubranemu w sprzęt PZ (w skład sprzętu PZ wchodzi: specjalny kask ochronny, kamizelka, ochraniacze na ręce i nogi, tarcza ochronna – wyposażenie wykorzystywane przez policjantów m.in. podczas zabezpieczeń imprez masowych)

W drugim dniu szkoleniowym ćwiczenie praktyczne prowadzili m.in. policjanci z Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku.

WSPol Szczytno /dk)

  • Warsztaty dla policyjnych ratowników – dzień II #1
  • Warsztaty dla policyjnych ratowników – dzień II #2
  • Warsztaty dla policyjnych ratowników – dzień II #3
  • Warsztaty dla policyjnych ratowników – dzień II #4
  • Warsztaty dla policyjnych ratowników – dzień II #5
  • Warsztaty dla policyjnych ratowników – dzień II #6
  • Warsztaty dla policyjnych ratowników – dzień II #7
  • Warsztaty dla policyjnych ratowników – dzień II #8
  • Warsztaty dla policyjnych ratowników – dzień II #9
Powrót na górę strony