Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Ambasadora Armenii w RP w WSPol

Data publikacji 29.04.2016

Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi, uczelniami wyższymi jest ważnym aspektem funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji. Szczycieńska uczelnia, mając na uwadze rozwój kadry dydaktycznej, a tym samym podnoszenie poziomu kształcenia, bardzo często prowadzi rozmowy z przedstawicielami tych instytucji, czasem z przedstawicielami państw, w których się znajdują. Jedną z takich rozmów odbył Komendant-Rektor WSPol z Ambasadorem Republiki Armenii w RP.

28 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie gościł znamienity gość Jego Ekscelencja Edgar Ghazaryan – Ambasador Republiki Armenii w RP, który spotkał się z insp. dr. hab. Piotrem Bogdalskim – Komendantem-Rektorem WSPol.

Podczas oficjalnego spotkania w gabinecie Komendanta-Rektora doszło do rozmowy na temat ewentualnej współpracy w obszarze szkoleniowym i naukowym pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Szkołą Policji w Erywaniu. Spotkanie to zostało zainicjowane przez przedstawicieli Republiki Armenii, którzy chcieliby szkolić w WSPol swoich policjantów.

Po omówieniu szczegółów propozycji współpracy, gospodarz szczycieńskiej Uczelni osobiście oprowadził Pana Ambasadora po bazie dydaktycznej WSPol.

Jego Ekscelencja Edgar Ghazaryan miał okazję z bliska zapoznać się z działaniem dwóch symulatorów: symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych oraz symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych, a także zwiedzić wyremontowane obiekty strzelnicy oraz specjalistyczne pracownie Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego, w tym pracownie antynarkotykowe, fałszerstw pieniędzy, analizy kryminalnej, czy cyberprzestępczości.

Jego Ekscelencja Edgar Ghazaryan był również świadkiem symulacji działań ratowniczych w wykonaniu uczestników warsztatów – policyjnych ratowników medycznych przygotowujących się w Wyższej Szkole Policji do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu Nato.

(WSPol Szczytno /dk)

  • Wizyta Ambasadora Armenii w RP w WSPol #1
  • Wizyta Ambasadora Armenii w RP w WSPol #2
  • Wizyta Ambasadora Armenii w RP w WSPol #3
  • Wizyta Ambasadora Armenii w RP w WSPol #4
  • Wizyta Ambasadora Armenii w RP w WSPol #5
  • Wizyta Ambasadora Armenii w RP w WSPol #6
  • Wizyta Ambasadora Armenii w RP w WSPol #7
  • Wizyta Ambasadora Armenii w RP w WSPol #8
  • Wizyta Ambasadora Armenii w RP w WSPol #9
Powrót na górę strony