Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa szkoleniowa z zakresu gospodarki uzbrojeniem i techniką policyjną

Data publikacji 29.04.2016

W dniach 26 - 27 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się odprawa szkoleniowa średniego szczebla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Policji, realizujących zadania z obszaru zaopatrzenia, w szczególności z zakresu gospodarki uzbrojeniem i techniką policyjną. W spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP mł.insp.dr Małgorzata Borowik.

Odprawa szkoleniowa poświęcona była najistotniejszym kwestiom związanym z centralnym systemem zaopatrywania jednostek Policji w sprzęt uzbrojenia i wyposażenie specjalne realizowanym przez Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną BLP KGP. Podczas spotkania podsumowano działania podejmowane w tym zakresie w roku 2015 oraz zaprezentowano najważniejsze przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku bieżącym z uwzględnieniem – Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży.

Omówiono również kwestie dotyczące nowelizacji aktów prawnych regulujących zagadnienia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w uzbrojenie i sprzęt techniczno – bojowy oraz prowadzenia gospodarki sprzętem uzbrojenia i techniki policyjnej w Policji.

Ponadto, przedstawione zostały zagadnienia dotyczące wprowadzonego do użytku „Przewodnika technologicznego w zakresie obsługiwania technicznego pistoletu WALTHER P-99 AS”, wybrakowania sprzętu uzbrojenia, pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jak również zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w tym w szczególności Centralnego Biura Śledczego Policji w sprzęt i wyposażenie pochodzące z zakupów centralnych.

Spotkanie to stało się okazją do wymiany informacji, wiedzy oraz wypracowania dobrych praktyk w kontekście zabezpieczenia potrzeb logistycznych funkcjonariuszy Policji. W dyskusji uczestniczył przedstawiciel Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” oraz Naczelnik Wydziału Wsparcia Logistycznego CBŚP – mł. insp. Sławomir OBLIŃSKI.

Z uczestnikami odprawy szkoleniowej spotkała się również Pani insp. Helena Michalak  – zastępca Komendanta Głównego Policji nadzorująca realizację zadań Biura Logistyki Policji. 

(Biuro Logistyki Policji KGP / mm)

  • policjanci za stołem konferencyjnym
  • policjanci podczas odprawy
  • policjanci podczas prezentacji
  • policjanci podczas odprawy
  • policjanci podczas prezentacji
  • policjanci podczas odprawy
Powrót na górę strony