Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnieni za profesjonalizm w służbie

Data publikacji 29.04.2016

Kilkunastu policjantów zostało wyróżnionych za swoje osiągnięcia w służbie. Ich praca została doceniona przez kierownictwo. Wszyscy nagrodzeni funkcjonariusze otrzymali podziękowania i gratulacje.

29 kwietnia br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród motywacyjnych 4 policjantom z pionu operacyjno –śledczego.  Nagrody te zostały przyznane przez Komendanta Głównego Policji za wzorowe wykonywanie zadań służbowych przy realizacji sprawy dotyczącej działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Nagrody w imieniu Komendanta Głównego Policji wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. dr Tomasz Miłkowski,  życząc im równocześnie dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

...

Policjanci, którzy zostali wyróżnieni podczas dzisiejszej (29 kwietnia br.) uroczystej zbiórki w Sali Narad im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach to osoby, które w ostatnim czasie wykazały się dużą fachowością wykonując powierzone im zadania. Są to policjanci m.in.  z Oddziału Prewencji Policji, Komendy Miejskiej oraz Wojewódzkiej Policji w Kielcach, a także z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej, Busku - Zdroju, Końskich, Starachowicach, Ostrowca Świętokrzyskiego i Staszowie.  Funkcjonariusze zasłużyli na docenienie realizując szereg konkretnych spraw np. zatrzymując na gorącym uczynku sprawców przestępstw oraz ratując życie ludzkie.

Policjantom pogratulował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Roman Sobczak oraz p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Artur Bielecki. Podkreślili oni, że wśród wyróżnionych znajdują się funkcjonariusze pełniący służbę na różnych szczeblach i znajdujący się w różnych punktach swojej zawodowej kariery, co jest z pewnością powodem do dumy i motywuje do dalszej wytężonej pracy.

Za zaangażowanie oraz profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków podziękował także p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach mł. insp. Piotr Kania oraz Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju mł. insp. Marzena Piórkowska.

...

29 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się również uroczystość, podczas której insp. Andrzej Łapiński wyróżnił grono policjantów szczególnie zaangażowanych w służbie jak i poza nią.

Wyróżnionych przez Komendanta Głównego Policji było kilku policjantów.

Insp.  Andrzej Łapiński podziękował wszystkim wyróżnionym za postawę a także godne naśladowania zaangażowanie. Podkreślił, że takie zachowania są szczególnie ważne dla mieszkańców, którzy mogą liczyć w każdych okolicznościach na funkcjonariuszy  ale także na postawy w samych szeregach policji. Komendant z podziękowaniami zwrócił się również do przełożonych wyróżnionych funkcjonariuszy, którzy na co dzień odpowiedzialni są za wyszkolenie policjantów i prezentowane przez nich postawy.

(KWP Kraków, KWP Kielce, KWP Łódź  /dk)

  • Policjanci z Krakowa
  • Policjanci z Kielc
  • Policjanci z Łodzi
Powrót na górę strony