Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seniorze nie daj się oszukać! - debata w trosce o bezpieczeństwo osób starszych

Data publikacji 30.04.2016

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Bielawa policjanci z dzierżoniowskiej komendy zorganizowali i przeprowadzili kolejną debatę społeczną. Spotkanie pod hasłem „Nie daj się oszukać - w trosce o bezpieczeństwo osób starszych” skierowane było przede wszystkim do seniorów. W trakcie debaty rozmawiano na temat różnych form oszustw i kradzieży, jakimi posługują się przestępcy. Omówiono także sposoby jak się przed nimi ustrzec.

Debata społeczna odbyła się w sali MOKiS w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19A. Przybyłych gości przywitał Komendant Komisariatu Policji w Bielawie – nadkom. Ryszard Mazurkiewicz, który omówił cel spotkania, podkreślając jak ważnym aspektem jest bezpieczeństwo osób starszych, a także jak nie wpaść w "szpony" oszustów podających się za różne osoby. Funkcjonariusz zwrócił również uwagę na oszustów, którzy próbują wyłudzić pieniądze podając się za pracowników wykonujących zawody społecznego zaufania m.in. za policjantów. Komendant przypomniał uczestnikom, że kiedy zadzwoni osoba podająca się za funkcjonariusza należy pamiętać o tym, że policjanci NIGDY nie informują o szczegółach prowadzonych przez siebie spraw telefonicznie! NIGDY też nie proszą o przekazanie im jakiejkolwiek gotówki.

W dalszej części debaty, w formie multimedialnej, funkcjonariusze z Bielawy przypomnieli uczestnikom mechanizmy działania sprawców wyłudzających pieniądze metodą na tzw.: wnuczka, urzędnika, inkasenta i akwizytora. Policjanci wskazali również, na co uważać w kontaktach z osobami próbującymi nieuczciwie zachęcić nas do podpisywania różnego rodzaju umów np. w trakcie różnych pokazów, czy w miejscu zamieszkania.

Kolejną kwestią, jaka została poruszona w trakcie wspólnych rozmów, było omówienie, kogo nie należy wpuszczać do domu, gdzie nie należy przechowywać gotówki i jak bezpiecznie pobierać pieniądze z konta i bankomatu.

Elementem tego spotkania była otwarta dyskusja w trakcie której uczestnicy zadawali prowadzącym pytania. Uczestnicy wiele z nich kierowali do Naczelnika Ruchu Drogowego oraz miejscowego Komendanta Straży Miejskiej.

W debacie udział wzięło ponad 100 mieszkańców Bielawy. Na zakończenie uczestnicy wypełnili specjalnie przygotowane przez policjantów ankiety podsumowujące przedsięwzięcie, jak również podzielili się swoimi wnioskami i spostrzeżeniami.

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • Uczestnicy debaty - starsi ludzie
  • Policjanci opowiadają i odpowiadają na pytania osób biorących udział w debacie
  • Starsza pani zadaje pytanie, obok niej pozostali uczestnicy debaty
Powrót na górę strony