Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podinsp. Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie

Data publikacji 30.04.2016

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, podinsp. Jacka Cegiełę.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego komendanta, w której wzięli udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania, przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej oraz kadra kierownicza garnizonu zachodniopomorskiego.

Wczoraj, 29.04.br., na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się uroczyste wprowadzenie podinsp. Jacka Cegieły, dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu, na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Na plac wprowadzono Sztandar zachodniopomorskiej Policji. Przywitano gości, po czym odczytano decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powołaniu na stanowisko  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie podinsp. Jacka Cegieły.  Nowy szef zachodniopomorskich policjantów przywitał się ze Sztandarem i zameldował I Zastępcy Komendanta Głównego Policji objęcie stanowiska.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk zabierając głos, podkreślił profesjonalizm i doświadczenie podinsp. Jacka Cegieły, które były podstawą do powierzenia mu objętego stanowiska. Zastępca Komendanta Głównego Policji wyraził również przekonanie, że jego fachowość i kompetencje pozwolą mu na bardzo dobrą realizację postawionych przed nim nowych zadań w garnizonie.

Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie podinsp. Jacek Cegieła, podziękował za obdarzenie go zaufaniem. Zapewnił, że będzie kontynuował skutecznie przedsięwzięcia realizowane przez zachodniopomorskich policjantów. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty nowemu Komendantowi.

Podinspektor Jacek Cegieła (ur. 29.10.1969 r.) pracę w Policji rozpoczął 1 lutego 1991 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji w Wałczu, w Sekcji Ruchu Drogowego. Początkowo pracował na tak zwanej linii - w służbach patrolowych. Póżniej w tej samej sekcji prowadził postępowania w sprawach o wypadki drogowe i przechodził przez kolejne szczeble zawodowej kariery. W 2000 roku podjął naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, ukończył ją w 2003 roku z tytułem oficera dyplomowanego. W swojej karierze zajmował stanowiska naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego, zastępcy naczelnika Sekcji Prewencji oraz naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Od  2005 roku pełnił funkcję I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu. W 2010 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu.

Został odznaczony brązową i srebrną Odznaką Zasłużony Policjant. Ukończył Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku na kierunku pedagogika. Posiada również dyplom w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej. Prywatnie jest żonaty, ma jedną córkę.

(KWP w Szczecinie / mw)

 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie
 • Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie

Film Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Podinsp.Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie (format flv - rozmiar 16.75 MB)

Powrót na górę strony