Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Komisariat Policji w Konstancinie-Jeziornie

Data publikacji 20.12.2007

Gwiazdkowy prezent dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie to nowy budynek o pow. użytkowej 960 m², 17 pomieszczeń i 1 nowy radiowóz. Nowe radiowozy otrzymali też policjanci z Piaseczna, Góry Kalwarii i Prażmowa. Uroczystego otwarcia nowej siedziby komisariatu policji dokonał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Tadeusz Bereda wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Markiem Skowrońskim.

W uroczystości przekazania nowej siedziby komisariatu policji i radiowozów udział wzięli: Zastępca Komendanta Stołecznego insp. Tadeuszem Bereda i Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Pan Marek Chwiłoc-Fiłoc, starosta piaseczyński Jan Dąbek, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu piaseczyńskiego,Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Czesław Leicht, przedstawiciele : Prokuratury Rejonowej w Piasecznie na czele z Panią Prokurator Hanną Jasiorowską, Państwowej Straży Pożarnej na czele z Komendantem Powiatowym mł.bryg. Leszkiem Szczeniakiem, duchowieństwa oraz mieszkańcy gminy i powiatu piaseczyńskiego.

Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonali Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, Komendant Powiatowy Policji, Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Przewodniczący Rady Miasta i Starosta Powiatu Piaseczno. Nową siedzibę poświęcił kapelan Oddziału Prewencji Policji ks. kanonik Andrzej Kwaśnik w asyście dziekana dekanatu konstancińskiego ks. Kanonika Stefana Kotwińskiego i proboszcza parafii z Mirkowa ks. Bogdana Przegalińskiego.

Kolejnym miłym akcentem uroczystości było przekazanie piaseczyńskiej policji 3 nowych radiowozów dzięki przeprowadzonej akcji sponsoringu, w której uczestniczyła Komenda Stołeczna Policji, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz Urząd Gminy Prażmów. Nowe radiowozy będą w dyspozycji Komisariatów Policji w Konstancinie – Jeziornie i Górze Kalwarii oraz Posterunku Policji w Prażmowie.

Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Tadeusz Bereda powiedział, że bezpieczeństwo w powiecie piaseczyńskim się poprawia, spada przestępczość, a współpraca z samorządami jest bardzo dobra. - Mieszkańcy Konstancina powinni czuć się bezpiecznie – mówił Komendant Bereda. – I nad tym będziemy pracowali. A w znaczym stopniu przyczyni się do tego poprawa warunków pracy policjantów, po oddaniu nowej siedziby komisariatu. W swoim wystąpieniu podziękował również władzom samorządowym starostwa i Gminy Konstancin-Jeziorna za owocną współpracę i pomoc w realizacji tej inwestycji.

W marcu 2005 r. Komendant Stołeczny Policji zawarł z Gminą Konstancin-Jeziorna porozumienie o realizacji budowy obiektu przeznaczonego na nową siedzibę Komisariatu Policji. W listopadzie 2005 r. zostało podpisane kolejne porozumienie w tej sprawie, na podstawie którego, Gmina Konstancin-Jeziorna współfinansowała realizację tego zadania w kwocie 500 000 zł, a pozostałe koszty pokryła Komenda Stołeczna Policji.

Komendant Powiatowej Policji w Piasecznie mł.insp. Czesław Leicht zabierając głos powiedział m.in. "przekazanie nowej siedziby dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie to najlepszy przykład właściwej współpracy władz samorządowych z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców". Na zakończenie dodał – "chcę zapewnić Państwa, że zarówno ja, jak i podlegli mi policjanci i pracownicy cywilni, dołożymy wszelkich starań, aby profesjonalnie, kompetentnie i zgodnie z przepisami prawa wypełniać zadania ustawowe. Będziemy dążyć do podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu. Poprzez codzienną służbę musimy budować zaufanie i autorytet w społeczeństwie".

Burmistrz Skowroński podziękował policjantom za włożoną pracę w poprawę bezpieczeństwa w gminie Konstancin-Jeziorna. Podkreślał również, że warunkiem poprawy bezpieczeństwa jest dobra współpraca pomiędzy policją, samorządami i instytucjami. Powiedział też, że by Policja dobrze funkcjonowała muszą być poniesione pewne nakłady i dlatego gmina współfinansowała budowę komisariatu.

Już w dniu uroczystości rozpoczęło się przekazywanie do nowej siedziby profesjonalnego wyposażenia, o które zadbała Komenda Stołeczna Policji. W ciągu kilku tygodni Komisariat Policji w Konstancinie-Jeziornie będzie dysponować nowoczesnym sprzętem informatycznym i zapleczem technicznym. Funkcjonariusze będą teraz przyjmować interesantów w warunkach spełniających standardy europejskie.

Policjanci z Konstancina po wielu latach pracy w niezwykle trudnych warunkach, stopniowo przenosić się będą do nowej siedziby, której wyposażenie będzie spełniało standardy obiektu policyjnego. Komisariat Policji został wybudowany jako instytucja otwarta na klienta. Nowoczesny Komisariat, profesjonalne wyposażenie, nowe radiowozy zapewnią lepsze warunki pracy policji i wpłyną na poprawę stanu bezpieczeństwa w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Przekazanie nowej siedziby dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie to najlepszy przykład właściwej współpracy władz samorządowych z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Na zakończenie uroczystości, Komendant Powiatowy mł. insp. Czesław Leicht podziękował wszystkim za przybycie na dzisiejszą uroczystość.

Powrót na górę strony