Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowania przed Światowymi Dniami Młodzieży

Data publikacji 11.05.2016

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zorganizowali szkolenie dla policjantów z komend miejskich i powiatowych na temat zapewnienia bezpieczeństwa wolontariuszy w trakcie Światowych Dni Młodzieży oraz organizacji tej uroczystości. W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się natomiast kolejne posiedzenie zespołu zadaniowego powołanego przez wojewodę w celu koordynacji działań podczas Światowych Dni Młodzieży.

Psycholog policyjny przekazał informacje na temat zachowania jednostek w tłumie, a funkcjonariusze z innych wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wskazali, jakie informacje powinny zostać przekazane wolontariuszom, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo osobiste i w ruchu drogowym. 58 policjantom, którzy na co dzień zajmują się profilaktyką na terenie powiatów, przekazano informacje dotyczące organizacji imprez w diecezjach oraz  przebiegu uroczystości w Krakowie.

Następny etap szkolenia odbył się z udziałem księży koordynatorów z diecezji radomskiej i płockiej. Ks. Marek Adamczyk i ks. Mariusz Wilk przedstawili program uroczystości na terenie diecezji radomskiej, a ks. Rafał Grzelczyk omówił przebieg tygodniowego pobytu pielgrzymów na terenie diecezji płockiej. Goście odpowiedzieli na pytania policjantów głównie związane z organizacją rekrutacji wolontariuszy oraz przyjazdu pozostałych uczestników Światowych Dni Młodzieży.

Kolejnym etapem cyklu szkoleniowego będą spotkania z wolontariuszami biorącymi udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży. Pierwsze z takich spotkań z wolontariuszami z diecezji radomskiej zostało zaplanowane na 14 maja 2016 roku w Radomiu.

...

We wtorkowym (10.05.2016) spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, ratunkowych oraz duchowieństwa, a poprowadził P. Jakub Wawrzyniak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ze strony policji w posiedzeniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Mirosław Elszkowski nadzorujący pracę pionu prewencji oraz Naczelnik Sztabu KWP w Bydgoszczy. Zagadnienia omówione podczas spotkania, dotyczące służb mundurowych, dotyczyły zwłaszcza przepływu i koordynacji informacji pomiędzy służbami i podmiotami współpracującymi w zakresie organizacji Światowych Dni Młodzieży.

(KWP Radom /dk)

  • KWP Radom

  • Szkolili się przed Światowymi Dniami Młodzieży #1
  • Szkolili się przed Światowymi Dniami Młodzieży #2
  • Szkolili się przed Światowymi Dniami Młodzieży #3
  • KWP Bydgoszcz

  • Policjanci uczestniczą w spotkaniu w Urzędzie wojewódzkim
  • Uczestnicy spotkania w Urzędzie wojewódzkim słuchają prelekcji
  • Uczestnicy spotkania w Urzędzie wojewódzkim
Powrót na górę strony