Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Znakowanie zabytków w obiektach sakralnych

Data publikacji 12.05.2016

Bezpieczeństwo obiektów stanowiących dziedzictwo narodowe to wspólna sprawa wszystkich instytucji, które posiadają tego typu przedmioty w swoich zasobach. Dlatego też poznańska Policja i Kościół Katolicki wspólnie z konserwatorami zabytków przeprowadzili akcję znakowania ruchomych zabytków. Zwiększy to bezpieczeństwo i nie wpłynie na ich dostępność dla wiernych i zwiedzających.

Jest to kolejny element rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” w obszarze ochrony dziedzictwa narodowego. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu we współpracy z Kurią Metropolitalną i Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu przygotowała Wielkopolski Program Znakowania Zabytków Ruchomych zgromadzonych w obiektach sakralnych. Pierwszym etapem było znakowanie zabytków zgromadzonych w poznańskiej katedrze.

Mając na celu skuteczne zabezpieczenie mienia kościelnego stanowiącego element dziedzictwa narodowego, podjęto starania zmierzające w pierwszej kolejności do porównania stanów ewidencyjnego z faktycznym. Następnie do przygotowania aktualnej dokumentacji fotograficznej wykonywanej przez przedstawicieli Laboratorium Kryminalistycznego KWP. Jest to ostatni element prac poprzedzających sam proces znakowania zabytków.

Priorytetem jest właściwe zabezpieczenie dóbr kultury narodowej w Wielkopolsce przy wykorzystaniu nowoczesnych metod stosowanych na świecie, które mają umożliwić szybką i skuteczną identyfikację obiektów, narażonych przez swoją łatwą dostępność na kradzież.

Program ten jest naturalną konsekwencją działań podejmowanych od lat na terenie województwa wielkopolskiego, zmierzających do wzrostu bezpieczeństwa najpierw samych obiektów sakralnych, a teraz także i zabytków w nich zgromadzonych. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy przedstawicieli Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, Muzeum Archidiecezji Poznańskiej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Policji.

(KWP Poznań /dk)

  • Znakowanie zabytków w obiektach sakralnych #1
  • Znakowanie zabytków w obiektach sakralnych #2
  • Znakowanie zabytków w obiektach sakralnych #3
Powrót na górę strony