Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzał w błąd komornika, żeby wyłudzić prawie 1 mln zł

Data publikacji 12.05.2016

Policjanci z pszczyńskiej komórki do spraw zwalczania przestępczości gospodarczej zakończyli postępowanie w sprawie dochodzenia spłaty zaspokojonych i przedawnionych wierzytelności. W tej sprawie prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mieszkańcowi Dąbrowy Górniczej. Postanowił również obciążyć hipoteką przymusową należącą do niego nieruchomość.

Oskarżony od lipca 2014 r. do stycznia 2015 r. wyłudził od byłych dłużników prawie milion złotych. Działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kilkakrotnie złożył u komornika wnioski o wszczęcie postępowań egzekucyjnych. Wprowadził go przy tym w błąd pomijając fakt, że wierzytelności, których się domagał, zostały już wcześniej spłacone lub uległy przedawnieniu.

Oskarżony, żeby osiągnąć swój cel, przedkładał tytuły egzekucyjne, a w razie konieczności, składał wnioski o kontynuowanie postępowań egzekucyjnych. Bezprawnie dochodził ich na rzecz nieistniejącej już spółki, w której niegdyś był współwłaścicielem. Wyegzekwowane kwoty zatrzymywał w całości dla siebie, nie informując o swoich poczynaniach byłego wspólnika. Na poczet grożących mu kar, rozliczenia roszczeń pokrzywdzonych i pokrycia kosztów sądowych, prokurator podjął decyzję o zabezpieczeniu majątkowym na działkach stanowiących jego własność.

Za oszukańcze wyłudzenie mienia oskarżonemu może grozić teraz nawet do 10 lat więzienia.

(KWP Katowice / mm)

Powrót na górę strony