Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jesteśmy w Schengen

Data publikacji 24.12.2007

Europa bez granic staje się faktem, ale stopniowo. Państwa strefy Schengen likwidują ostatnie szlabany między sobą, ale wzmacniają ochronę swej zewnętrznej granicy. Nowa rzeczywistość stawia Policji nowe zadania. Policja jest do nich dobrze przygotowana.

Znika naturalna bariera, jaką była kontrola graniczna. Wielu przestępców, w obawie przed wpadką, nie migrowało z kraju do kraju. Dziś nikt ich na granicy nie zatrzyma. Trzeba było wielu przygotowań, by stawić czoła takim wyzwaniom.

Policja nadzoruje prawidłowe działanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), wielkiej europejskiej bazy danych o ludziach i przedmiotach. To policyjni eksperci budowali Centralny Węzeł Komponentu SIS od podstaw. To w Komendzie Głównej Policji powstało Biuro SIRENE. Centralny Węzeł Polskiego Komponentu SIS zapewnia dostęp do SIS wszystkim uprawnionym służbom, a Biuro SIRENE w ciągłym systemie wymienia informacje z innymi krajami strefy Schengen.

Polscy policjanci od września korzystają z SIS-u. Dzięki sprawdzeniom w tej bazie danych "namierzyli" już 190 osób, które były poszukiwane z różnych powodów w Europie, zatrzymali 73 osoby na mocy europejskiego nakazu aresztowania (ENA), odnaleźli 15 osób zaginionych. Policjanci odzyskali też ponad 300 przedmiotów skradzionych w Europie, m.in. kilkadziesiąt samochodów.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zagadnieniami związanymi z Schengen zajmują się trzy osoby - oficer kontaktowy, który jest odpowiedzialny za wymianę informacji i dwoje specjalistów wdrażających dorobek prawny układu z Schengen. Najważniejszym zadaniem, jakie dotąd zrealizowali, było przeszkolenie podkarpackich policjantów z zagadnień ujętych w Konwencji Wykonawczej Schengen.

Na początku stycznia w Barwinku ruszy polsko-słowacki Punkt Kontaktowy. Pracować w nim będzie m.in. sześciu polskich policjantów, strażnicy graniczni i celnicy oraz ich słowaccy odpowiednicy. Punkt powstaje, by koordynować współpracę polskich i słowackich służb. Chodzi przede wszystkim o sprawny przepływ informacji, ale także organizację pościgów czy obserwacji transgranicznych.

Dziś, dokładnie o północy, Polska przystąpiła oficjalnie do układu Schengen. Na granicach z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą po raz ostatni podniesiono szlabany. Na przejściu granicznym w Barwinku zebrał się spory tłum, by obserwować ten historyczny moment.

Wśród przedstawicieli władz, parlamentarzystów, służb granicznych i celnych Polski i Słowacji byli komendanci podkarpackiej Policji - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, inspektor Jan Zając i szefowie jednostek, które graniczą ze Słowacją.

Uroczystość w Barwinku, z udziałem kompanii honorowej Straży Granicznej, po części oficjalnej przerodziła się w polsko-słowacki piknik. Kierowca pierwszego samochodu, który po północy wjechał na byłe już przejście, otrzymał owacje, szampana i upominki.

Dzisiaj na przejściu granicznym w Budzisku Prezydent RP Lech Kaczyński i Litwy Vladas Adamkus spotkali się z komendantami podlaskiej Policji i Straży Granicznej oraz szefami Izby Celnej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wspólnie symbolicznie otworzyli granice, kilkanaście godzin po formalnym wejściu Polski do strefy Schengen. Od dzisiaj zniesiona została kontrola granic lądowych i morskich między dziewięcioma nowymi państwami Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak zniesienia kontroli w ogóle. Już od tygodnia w terenie strefy nadgranicznej służbę pełnią polsko – litewskie policyjne patrole. Policjanci kontrolują pojazdy, sprawdzają dokumenty, trzeźwość kierowców, przewożone ładunki. Z obecności międzynarodowego patrolu chętnie korzystają kierowcy chcący zapytać o drogę lub przepisy obowiązujące w sąsiednim państwie. W dzisiejszych uroczystościach wzięli udział również przedstawiciele litewskich służ mundurowych w tym szefowie Policji.

Powrót na górę strony