Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uspołecznianie działań Policji - „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”

Data publikacji 13.05.2016

W Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie służbowe przedstawicieli komend wojewódzkich/Stołecznej Policji odpowiedzialnych za wdrożenie narzędzia informatycznego pn. „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Spotkanie, które prowadził Dyrektor Biura Prewencji KGP – mł. insp. Dariusz Minkiewicz, jest podsumowaniem istotnego etapu prac związanych z uspołecznieniem działań Policji.

Spotkanie, w którym uczestniczyli obok delegatów komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, przedstawiciele Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych, Głównego Sztabu Policji, Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Biura Ruchu Drogowego, Biura Łączności i Informatyki oraz odpowiedzialnego merytorycznie za przedsięwzięcie Biura Prewencji KGP, prowadził Dyrektor Biura Prewencji KGP – mł. insp. Dariusz Minkiewicz, który podsumował efekty dotychczasowych działań związanych z uspołecznieniem działań Policji. Przygotowanie założeń do „Krajowych map zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” poprzedzone było przeprowadzeniem bardzo szerokich konsultacji społecznych.

„Krajowe mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” są nie tylko rozwiązaniem informatycznym, ale przede wszystkim narzędziem służącym do aktywizacji społeczności lokalnych do działań podejmowanych na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Stąd też w dzisiejszym spotkaniu udział wzięło po dwóch przedstawicieli każdego garnizonu tj. przedstawiciel odpowiedzialny za część informatyczną oraz przedstawiciel odpowiedzialny za część merytoryczną przedsięwzięcia.

Narzędzie od strony informatycznej przedstawił Naczelnik Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki KGP – nadkom. Piotr Pogorzelski. Aspekty funkcjonalne przedstawił radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP – mł. insp. Dariusz Prządka.

Opracowany projekt rozwiązania informatycznego zostanie przekazany wszystkim KWP/KSP celem przeprowadzenia testów umożliwiających płynne wdrożenie rozwiązania docelowego. W trakcie testów szczególny nacisk należy położyć nie tylko na efektywność narzędzia informatycznego, ale przede wszystkim na intuicyjną, „przyjazną” obsługę systemu przez użytkownika końcowego, którym jest społeczeństwo. Nie każdy musi znać specjalistyczne nazewnictwo policyjno-prawnicze, stąd też oceniona musi zostać również ta warstwa projektu.

Spotkanie umożliwiło również wymianę doświadczeń płynących z dotychczasowych prac oraz wyjaśnienie potencjalnych wątpliwości, w zakresie poszczególnych elementów systemu.

(Biuro Prewencji KGP /dk)

 

 

  • Uspołecznianie działań Policji - „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” #1
  • Uspołecznianie działań Policji - „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” #2
  • Uspołecznianie działań Policji - „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” #3
  • Uspołecznianie działań Policji - „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” #4
  • Uspołecznianie działań Policji - „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” #5
  • Uspołecznianie działań Policji - „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” #6
Powrót na górę strony