Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gotowość Policji przed Światowymi Dniami Młodzieży

Data publikacji 17.05.2016

Spotkanie przedstawicieli małopolskiego garnizonu Policji z Zastępcą Komendanta Głównego Policji insp. Janem Lachem

Dzisiaj (17.05.2016)  w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Policji, odpowiedzialnych  za zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży. W naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach oraz dyrektorzy wybranych Biur Komendy Głównej Policji nadzorujący poszczególne formacje.

Garnizon małopolski reprezentował I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak oraz wyznaczeni na dowódców odcinków komendanci i naczelnicy jednostek Policji z Małopolski.

To kolejne już  spotkanie robocze, podczas którego zaprezentowano obecny stan przygotowań Policji małopolskiej do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży.

Podczas narady dyskutowano przede wszystkim na temat zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestnikom  uroczystości. Podsumowywano także niedawne rekonesanse miejsc celebry oraz  poddano szczegółowej analizie  każde z miejsc uroczystości pod kątem zabezpieczenia ilości sił i środków policyjnych. Rozmawiano także na temat ewentualnych zagrożeń i sposobów ich wyeliminowania.

Światowe Dni Młodzieży to ogromna operacja logistyczna dla wszystkich służb mających zapewnić bezpieczeństwo podczas ich trwania.  Uroczystość, która z uwagi na wizytę Papieża oraz ogromną ilość pielgrzymów  przybywających z różnych państw ma charakter międzynarodowy i skupia na sobie uwagę całego świata. Dlatego też  częste spotkania robocze osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, na których na bieżąco analizowane są poszczególne problemy i wypracowywane szczegółowe plany  działania są niezbędne. 

(KWP Kraków / mm)

Powrót na górę strony