Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Lupo" ma już 15 lat

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji miała dziś miejsce uroczystość związana z finałem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Mój Przyjaciel Lupo”. To już 15 lat, od kiedy maskotka ta jest symbolem wielu inicjatyw profilaktycznych skierowanych do dzieci. Patronat nad konkursem objął Wojewoda Lubuski, Pan Władysław Dajczak.

17 maja 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Mój Przyjaciel „Lupo”, który został objęty honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka. Konkurs plastyczny został zorganizowanego z okazji 15- lecia Wojewódzkiego Programu Edukacyjno - Wychowawczego pn. „Lupo” i skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Maskotka sympatycznego tygryska Lupo towarzyszy działaniom profilaktycznym lubuskiej Policji już od ponad 15 lat. Jest symbolem wielu inicjatyw, służących edukacji na rzecz kształtowania bezpiecznych postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży realizowanych wspólnie z wieloma instytucjami oraz placówkami oświatowymi województwa lubuskiego.

Postać tygryska Lupo na stałe jest wpisana w świadomość dzieci, o czym świadczy liczba prac przysłanych na ten wyjątkowy konkurs. Blisko dwa tysiące pięknych plastycznych obrazów, przedstawiających różne, dziecięce wyobrażenia o przyjaźni z LUPO świadczy o ważności działań profilaktycznych, które swoim wizerunkiem firmuje ta niezwykła maskotka.

Maskotka lubuskiej Policji nie jest dostępna w obrocie powszechnym, trafia do rąk dzieci i młodzieży wyłącznie w drodze wyróżnienia. Otrzymują ją między innymi zwycięzcy różnego rodzaju konkursów organizowanych przez lubuską Policję.

Komisja konkursowa zadecydowała, że laureatami Wojewódzkiego konkursu Plastycznego „Mój Przyjaciel Lupo” zostali:

I miejsce Nikola Żurek ze Szkoły Podstawowej nr 14  w Zielonej Górze,

II miejsce Maja Suder z Zespółu Placówek Oświatowych w Dąbiu,

III miejsce Stanisław Stepek ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Żarach,

Wyróżnienia:

 1. Oliwia Schiller ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Żarach,

 2. Hanna Maćkowiak ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Żarach,

 3. Hanna Cybulska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Kraj.,

 4. Adrianna Prus ze Szkoły Podstawowek nr 5 w Żarach,

 5. Nikola Jabłońska z Zespółu Placówek Oświatowych w Dąbiu,

 6. Maja Pawłowska ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Żarach,

 7. Maksymilian Kurpisz ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Żarach,

 8. Wiktoria Urszulak ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Żarach,

 9. Piotr Kalmuk ze Szkoły Podstawowej w Wichowie,

 10. Sandra Kaczor z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie.

Nagroda specjalna Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka została przyznana Dominice Lura ze Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie.

Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak w swoim wystąpieniu pogratulował laureatom. Podkreślił ważność działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pan Wojewoda Lubuski życzył aby Wojewódzki Program Edykacyjno-Wychowawczy Lupo trwał jak najdłużej i wzmacniał Lubuszan.

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Zbigniew Pytka w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. pogratulował zwycięzcom oraz wyróżnionym w konkursie plastycznym „Mój przyjaciel Lupo” i podziękował wszystkim jego uczestnikom za piękne przedstawienie wizerunku maskotki lubuskiej Policji.

Przy okazji jubileuszu Programu Edukacyjno-Wychowawczego Lupo podziękowaliśmy osobom, które przez wiele lat wspierają i aktywnie współpracują z lubuską Policją w realizacji działań profilaktyczno - edukacyjnych.

Za zaangażowanie i pracę na rzecz działań profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych przez lubuską Policję oraz upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży dyplom uznania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., mł. insp. Jarosława Janiaka otrzymali:

Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty,

Pan Jerzy Kaliszan, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.,

Pan Dariusz Sapkowski, który jest autorem wielu ilustracji w materiałach edukacyjnych przygotowywanych przez Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.,

Pani Anna Pilkiewicz dziennikarzowi Telewizji Teletop.

List okolicznościowy od Komendanta Wojewódzkiego Policj w Gorzowie Wlkp., mł. insp. Jarosława Janiaka otrzymał Pan Tomasz Walicki Dyrektor Marketingu ICT Poland
w podziękowaniu za wsparcie i pomoc finansową w przygotowaniu Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Mój Przyjaciel Lupo”.

Podczas uroczystości nie zabrakło samego jubilata Tygryska Lupo, który spotkał się z laureatami Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Mój Przyjaciel Lupo” oraz okolicznościowego tortu.

Laureatom Konkursu granulujemy zwycięstwa a wszystkim autorom prac dziękujemy za udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój Przyjaciel Lupo”.

Laureaci otrzymali nagrody od Wojewody Lubuskiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty. Nagrody ufundowane zostały również przez Fundację Contra Crimen w Gorzowie Wlkp. przy wsparciu finansowym ICT Poland. Organizatorami konkursu był Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Fundacja Contra Crimen w Gorzowie Wlkp.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / ms)

 • "Lupo" ma już 15 lat #1
 • "Lupo" ma już 15 lat #2
 • "Lupo" ma już 15 lat #3
 • "Lupo" ma już 15 lat #4
 • "Lupo" ma już 15 lat #5
 • "Lupo" ma już 15 lat #6
 • "Lupo" ma już 15 lat #7
 • "Lupo" ma już 15 lat #8
 • "Lupo" ma już 15 lat #9
 • "Lupo" ma już 15 lat #10
 • "Lupo" ma już 15 lat #11
 • "Lupo" ma już 15 lat #12
 • "Lupo" ma już 15 lat #13
 • "Lupo" ma już 15 lat #14
 • "Lupo" ma już 15 lat #15
 • "Lupo" ma już 15 lat #16
 • "Lupo" ma już 15 lat #17
 • "Lupo" ma już 15 lat #18
 • "Lupo" ma już 15 lat #19
 • "Lupo" ma już 15 lat #20
 • "Lupo" ma już 15 lat #21
 • "Lupo" ma już 15 lat #22
 • "Lupo" ma już 15 lat #23
 • "Lupo" ma już 15 lat #24
 • "Lupo" ma już 15 lat #25
 • "Lupo" ma już 15 lat #26
 • "Lupo" ma już 15 lat #27

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.1 MB)

Powrót na górę strony