Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi szefowie CBŚ i Biura Kryminalnego

Data publikacji 21.12.2007

Komendant Główny Policji nadinsp. Tadeusz Budzik powołał na stanowisko dyrektora CBŚ, dotychczasowego szefa Biura Kryminalnego KGP, podinsp. Pawła Wojtunika. Biurem Kryminalnym pokieruje, dotychczasowy zastępca, inspektor Sławomir Śnieżko.

Obaj policjanci niemal od początku związani z pionem zwalczającym przestępczość zorganizowaną. Najpierw w Biurze do Walki z Przestępczością Zorganizowaną a później w CBŚ. Podinspektor Paweł Wojtunik przed objęciem stanowiska dyrektora Biura Kryminalnego był zastępcą szefa CBŚ. Pracował też jako doradca w brytyjskim Scotland Yardzie. Inspektor Sławomir Śnieżko od prawie dwóch lat był zastępcą dyrektora Biura Kryminalnego KGP.


Powrót na górę strony