Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie projektu szkoleniowego „EU-China Police Training Project”

Data publikacji 20.05.2016

W dniach 17-18 maja br. w Paryżu zorganizowano konferencję podsumowującą projekt „ EU – China Police Training Project”. Czteroletnia inicjatywa szkoleniowa z wykorzystaniem funduszy unijnych miała na celu wsparcie chińskiego partnera w modernizacji służb policji oraz przekazanie najlepszych praktyk i doświadczeń europejskich służb egzekwowania prawa.

Konferencji przewodniczyli Thierry Hartmann z Dyrekcji Współpracy Międzynarodowej (DCI) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Francji oraz Yu Chengtao, Zastępca Dyrektora Generalnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa publicznego kraju beneficjenta zaangażowanych w projekt oraz  reprezentantów wszystkich krajów- partnerów projektu.

Polską Policję reprezentowali nadkom. Bogdan Guziński - pełniący obowiązki Kierownika Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz podkom. Aleksandra Borucka – ekspert Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Projekt „EU- China Police Training Project”, skierowany do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej realizowano w latach 2012-2016. Głównym koordynatorem działań była Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej  (DCI) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Francji. Obok polskiej Policji w charakterze partnerów projektu wzięły także udział instytucje z Republiki Czeskiej, Finlandii, Niemiec, Węgier, Republiki Włoskiej, Malty, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz agencja unijna CEPOL.

W ramach przedsięwzięcia eksperci polskiej Policji wspierali chińskich partnerów m.in.
w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, kontroli prekursorów narkotykowych
i zwalczania nielegalnych laboratoriów, kontroli i użycia broni czy zwalczania przestępczości finansowej. Ponadto czterech przedstawicieli naszej instytucji reprezentowało nas podczas spotkań wysokiego szczebla. 

W ciągu czterech lat zorganizowano przeszło siedemdziesiąt paneli warsztatowych,
3 konferencje, 16 spotkań wysokiego szczebla oraz 12 wizyt studyjnych. W ramach jednej
z nich, w kwietniu 2013 r., beneficjenci mieli możliwość odwiedzić Polskę.

Partnerzy zagraniczni wysoko ocenili profesjonalizm i zaangażowanie polskich ekspertów. Prowadzone są rozmowy na temat podtrzymywania współpracy szkoleniowej z partnerem chińskim m.in. w ramach inicjatyw organizowanych przez CEPOL.

(BMWP KGP /dk)

Powrót na górę strony