Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca międzynarodowa pomocna w zwalczaniu pedofilii

Data publikacji 23.05.2016

Polska policja nieustannie prowadzi walkę z przestępczością pedofilską. Wzorowa współpraca z funkcjonariuszami z innych państw pozwala coraz skuteczniej ustalać i zatrzymywać podejrzewanych o pedofilię. Tylko w 2015 r. polscy policjanci wzięli udział w 6 międzynarodowych operacjach, w których zatrzymano aż 53 osoby. W tym roku odbyły się już dwie kolejne takie akcje.

Według danych statystycznych za 2015 rok, z art. 200 kodeksu karnego, mówiącego o wykorzystaniu seksualnym małoletniego poniżej 15 lat, wszczęto 2187 postępowań. Zarzuty przedstawiono 777 osobom, a pokrzywdzonych zostało 1340 dzieci.

W związku z produkcją, rozpowszechnianiem, sprowadzaniem i posiadaniem pornografii dziecięcej wszczęto 417 postępowań,  w wyniku których 165 osób usłyszało zarzuty. Pokrzywdzonych było 525 małoletnich.

W celu skuteczniejszej walki z pedofilią, tylko w 2015 roku polska Policja uczestniczyła w 6 operacjach międzynarodowych:

 • Rina i Rina 2 (realizacja ogólnokrajowa  25.06.15 i 29.07.15,  w ścisłej współpracy z policją niemiecką)
 • Daylight/Jutrzenka (realizacja ogólnokrajowa 15.09.15,  w ścisłej współpracy z Europolem)
 • Teacher (realizacja ogólnokrajowa 18-19.11.15, w ścisłej współpracy z policją niemiecką)
 • TITAN (realizacja 11.02.2015 w ścisłej współpracy z FBI)
 • DOWNFALL II (realizacja 16.12.2015, w ścisłej współpracy z FBI)

W ich wyniku podjęto czynności procesowe wobec 194 osób, z czego 53 zostało zatrzymanych. 33 osobom przedstawiono zarzuty dotyczące rozpowszechniania, sprowadzania i posiadania pornografii dziecięcej. Zabezpieczono do dalszych badań ponad 280 komputerów i laptopów, 226 wymiennych dysków twardych, prawie 20 tys. płyt CD/DVD oraz szereg innych nośników informatycznych w postaci pendrivów, kart pamięci, itp. , jak również nielegalną broń palną i gazową oraz narkotyki i pieniądze.

W 2016 r. polska Policja w dalszym ciągu kontynuuje policyjną współpracę międzynarodową wymierzoną w przestępczość pedofilską. Do chwili obecnej Policja uczestniczyła w realizacji 2 operacji międzynardowych w tym obszarze tj.: 

 • Bike (realizacja 21.01.16, w ścisłej współpracy z policją niemiecką)
 • Glas (realizacja 13.04.16, w ścisłej współpracy z policją niemiecką)

Tylko w wyniku tych dwóch akcji podjęto działania wobec 89 osób z czego 18 zostało zatrzymanych. 16 z zatrzymanych zostały przedstawione zarzuty związane z rozpowszechnianiem, sprowadzaniem i posiadaniem pornografii dziecięcej. Zabezpieczono do dalszych badań przez biegłych z zakresu informatyki ponad 130 komputerów i laptopów, ponad 80 wymiennych dysków twardych, ponad 6 tys. płyt CD oraz inny sprzęt elektroniczny.

Polska Policja zamierza jeszcze bardziej zintensyfikować swoje działania w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej oraz działań krajowych, nakierowanych na zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. W chwili obecnej już jest planowanych kilka nowych operacji we współpracy z policjami innych krajów, które są wymierzone w pedofilię.

Z uwagi na bardzo często międzynarodowy charakter przestępczości pedofilskiej, w kontekście nie tylko samych ofiar, ale także sprawców, podejmowane są działania wykraczające poza granice Polski. Na tym polu polska Policja, w tym Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP, współpracuje głównie z zagranicznymi i międzynarodowymi organami ścigania :

 • Interpol – Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych. Współpraca z Interpolem odbywa się nie tylko w obszarze współpracy operacyjnej i bieżącej wymiany informacji kryminalnych, ale również została od 2015 r. zintensyfikowana współpraca w zakresie identyfikacji sprawców i małoletnich ofiar wykorzystywania seksualnego na podstawie analizy filmów i zdjęć z pornografią dziecięcą (przy wykorzystaniu specjalnej bazy danych Interpolu – Międzynarodowej Bazy Wizerunków Dzieci Wykorzystywanych Seksualnie). 
 • Europol –  Główne elementy współpracy z Europolem w 2015 r. w przedmiotowym obszarze to:  operacje międzynarodowe organizowane lub koordynowane przez Europol (współpraca operacyjna i procesowa); zasilanie baz danych Europolu
  w celach sprawdzeń, analizy i przygotowania operacyjnych raportów analitycznych; szkolenia organizowane przez Europol w zakresie zwalczania przestępczości pedofilskiej.
 • FBI – Federalne Biuro Śledcze USA (współpraca w zakresie zarówno handlu ludźmi jak i przestępczości pedofilskiej).
 • NCA – National Crime Agency – brytyjska Krajowa Agencja ds. Przestępczości (współpraca w zakresie handlu ludźmi jak i przestępczości pedofilskiej)
 • BKA – Bundeskriminalamt – niemiecki Federalny Urząd Kryminalny (współpraca w zakresie zarówno handlu ludźmi jak i przestępczości pedofilskiej).

(BK KGP / ms)

Powrót na górę strony