Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy komendant stołecznej Policji

Data publikacji 20.05.2016

W obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka oraz Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji powołano dziś inspektora Roberta Żebrowskiego, dotychczasowego zastępcę komendanta stołecznego do spraw kryminalnych. Uroczystość odbyła się w Białej Sali w obecności kadry kierowniczej KSP.

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Błaszczakowi, a następnie wprowadzenia sztandaru Komendy Stołecznej Policji. Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powołaniu na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji insp. Roberta Żebrowskiego nastąpiła ceremonia powitania ze sztandarem jednostki.

Nowemu komendantowi stołecznemu w związku z objęciem stanowiska, jako pierwszy pogratulował minister Mariusz Błaszczak.
– Podjąłem decyzję o powołaniu na Komendanta Stołecznego Policji insp. Roberta Żebrowskiego w uznaniu jego dotychczasowej pracy. Jego ogromne doświadczenie, umiejętność współpracy oraz ambicja dają gwarancję, że Komenda Stołeczna Policji będzie zarządzana w sposób profesjonalny. Szczególnie w kontekście wielkich wyzwań stojących przed Policją, m.in. lipcowym szczytem NATO w Warszawie. Komenda stołeczna pełni ważną rolę, ponieważ jej działania koncentrują się w miejscu najważniejszych wydarzeń w kraju. Jest formacją, której najważniejszym zadaniem jest stać na straży obywateli.

Minister poinformował o pracach nad ustawą o modernizacji Policji, a także wymaganiach, jakie stawia przed funkcjonariuszami podkreślając, że najważniejszy jest etos służby.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk w swoim wystąpieniu powiedział: – Nowo powołany komendant jest człowiekiem kompetentnym i zaangażowanym w służbę, co zapewni dobrą pracę – powiem to z pełnym przekonaniem – najważniejszej komendy w Polsce. Właściwie zarządzany garnizon pozwoli mieszkańcom i odwiedzającym stolicę turystom czuć się bezpiecznie.

Zwracając się do policjantów Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera powiedział: – Macie godnego szefa i wierzę, że razem podejmiemy wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa. Doceniam Waszą pracę i dziękuję za poświęcenie.

O wielkiej radości mówił w swoim przemówieniu ks. Józef Jachimczak, Kapelan Komendy Stołecznej Policji. Podkreślił, że wybór insp. Roberta Żebrowskiego to dobra decyzja, która spotyka się z uznaniem policjantów oraz pracowników Policji komendy stołecznej.

Za okazane zaufanie i przekazane gratulacje wszystkim podziękował Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski: – Zrobię wszystko, aby nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Zdaję sobie również sprawę z ogromnej odpowiedzialności, ale jestem przekonany, że wspólnie podołamy wyzwaniom najbliższym i w dłuższej perspektywie. Dziękuję wszystkim, którzy stanęli na mojej drodze zawodowej dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, bo dzięki Wam mogę dziś tutaj stać.

Szef stołecznej Policji insp. Robert Żebrowski ma 46 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku Wydziału Nauk Politycznych. Ukończył studia podyplomowe zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od początku swojej 24-letniej kariery zawodowej związany ze stołecznym garnizonem. Zaczynał od podstawowych stanowisk w pionie kryminalnym, we wrześniu 2007 r. objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku. Po sześciu latach został komendantem powiatowym w Mińsku Mazowieckim, a po kolejnych dwóch komendantem rejonowym Warszawa III. 4 marca br. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji do spraw kryminalnych. Nagrodzony Złotą i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę.

(KSP / mm)

  • przywitanie ze sztandarem
  • minister MSWiA i Komendant Główny Policji
  • zgromadzeni policjanci i pracownicy policji
  • przemowa ministra SWiA
  • przemowa KGP
  • wręczenie kwiatów Komendantowi Stołecznemu Policji
  • KSP odbiera gratulacje od MSWiA
  • MSWiA, KGP, KSP
  • przemowa KSP
Powrót na górę strony