Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O cyberprzestępczości podczas konferencji naukowej

Data publikacji 21.05.2016

Policjanci, pracownicy naukowi, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i służb, a także młodzież i studenci rozmawiali o tym, z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać w Internecie. Konferencja naukowa "Cyberprzestępczość jako nowe oblicze przestępczości" została zorganizowana przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W czwartek w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu odbyła się konferencja naukowa "Cyberprzestępczość jako nowe oblicze przestępczości". Organizatorami konferencji była jarosławska uczelnia, Komenda Wojewódzka Policji, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie i Starostwo Powiatowe w Jarosławiu.

W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi, policjanci z Garnizonu Podkarpackiego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, nauczyciele, pedagodzy, studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W imieniu organizatorów wszystkich zgromadzonych przywitała dr Tatiana Kożak-Siara, dyrektor Instytutu Ekonomi i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu.

Prof. dr hab. Krzysztof Rejman - Rektor PWSTE im. ks. Br. Markiewicza otwierając konferencję, podkreślał, jak ważne jest dostrzeżenie szerokiej skali tego problemu. Cyberprzestępczość ma wymiar ekonomiczny i społeczny, a rolą ośrodków naukowych i instytucji, do tego powołanych jest prowadzić szerokie działania edukacyjne.

W konferencji uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. dr Krzysztof Pobuta. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie reprezentowali kom. dr Tomasz Siemanowski, kom. dr Anna Zubrzycka i podkom. Sławomir Nosarzewski.

Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie nadkom. Piotr Szymański przedstawił analizę dotyczącą przestępstw popełnianych za pomocą sieci Internet. Mówił też o bezpieczeństwie dzieci i zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać serfując w sieci. O tym, czym jest mowa nienawiści opowiadał sierż.szt. Krzysztof Skiba, zajmujący się cyberprzestępczością.

W swoim wystąpieniu podkom. Sławomir Nosarzewski opowiadał o projekcie badawczym, który realizowany jest przez WSPol w Szczytnie, w obszarze zjawiska przemocy rówieśniczej, czyli tzw. cyberbullingu. W dalszej części konferencji głos zabrali: dr Edward Szczypka i Wojciech Pilszak, reprezentujący firmę detektywistyczną. O praktycznych metodach zabezpieczania nośników danych opowiadał st. chor. Wojciech Bulanowski z Oddziału Żandaremii Wojskowej w Krakowie.

(KWP Rzeszó / mm)

  • prelegent podczas prezentacji
  • Uczestnicy konferencji
  • prelegentka podczas prezentacji
Powrót na górę strony