Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne szkolenie dla policjantów przed Światowymi Dniami Młodzieży

Data publikacji 25.05.2016

Dzielnicowi i kierownicy ogniw patrolowo–interwencyjnych szkoleni byli w ramach cyklu zajęć szkoleniowych dla policjantów w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego przed Światowymi Dniami Młodzieży. Tematem zajęć było m.in. postępowanie w przypadku otrzymania sygnałów o zagrożeniu terrorystycznym.

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie od 23 do 25 maja br. przeprowadzili cykl zajęć szkoleniowych dla funkcjonariuszy zaangażowanych w przygotowania zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Tym razem szkolenie adresowane było do kierowników komórek patrolowo-interwencyjnych oraz rewirów dzielnicowych. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. zagadnień związanych z postępowaniem w przypadku pojawienia się sygnałów o zagrożeniu terrorystycznym oraz typowaniem potencjalnych sprawców ataków terrorystycznych. Omówiono także szczegółowo procedury postępowania policjantów podczas zatrzymania i doprowadzania osób, jak też stosowanie postępowania mandatowego oraz trybu przyspieszonego na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich komend powiatowych i miejskich, a także Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i komisariatów specjalistycznych.

Prelegentami byli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

(KWP w Krakowie / ms)

Powrót na górę strony