Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uznanie za innowacyjność

Data publikacji 10.03.2006

Certyfikat Innowacyjności 2005 dla CLK. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, jako jedna z firm, wzięło udział w programie badawczym nad innowacyjnością polskiej gospodarki prowadzonym przez Polską Akademię Nauk i znalazło się w gronie 500 przedsiębiorstw stawiających rozwój i nowoczesność na czele listy swoich priorytetów.

Uznanie za innowacyjnośćZnalezienie się na tej prestiżowej Liście, świadczy o podejmowaniu w przedsiębiorstwie działań innowacyjnych oraz wyróżnienie się w co najmniej w jednym z następujących obszarów: innowacyjności rynkowej, procesowej, nakładów na innowacyjność, uzyskanych patentów w Urzędzie Patentowym RP 2004 r. oraz podpisanych kontraktów w 6. Programie Ramowym UE.

Lista rankingowa została przygotowana przez zespół ekspertów Międzynarodowej Sieci Naukowej koordynowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, który od ponad 25 lat prowadzi badania polskich przedsiębiorstw (Lista 500). Najnowsza inicjatywa ma na celu wskazanie na przedsiębiorstwa, które postawiły na innowacyjność. Głównym celem jest prezentowanie innowacyjnych firm opinii publicznej oraz ograniczanie bariery na jakie firmy takie natrafiają.

Powrót na górę strony