Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ofensywna technika jazdy samochodem - szkolenie funkcjonariuszy CBŚP

Data publikacji 03.06.2016

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu III szkolili się w zakresie ofensywnej techniki jazdy samochodem. Instruktorami policjantów byli funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Całość została sfinansowana z funduszy Norway Grants w ramach projektu „Praktyczne aspekty obserwacji elektronicznej, osobowej i realizacji podczas obserwacji krajowej i transgranicznej oraz zastosowanie nowoczesnych urządzeń wspomagania tych działań” z funduszy Norway Grants.

Szkolenie ofensywnej techniki jazdy samochodem objęło funkcjonariuszy Zarządu III CBŚP, którzy na co dzień zajmują się realizacją zadań polegających w szczególności na namierzaniu, obserwacji  zatrzymywaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców na terenie całego kraju. Przy wielu realizacjach ci policjanci współpracują z funkcjonariuszami innych krajów. Celem szkolenia było ugruntowanie posiadanych umiejętności i nabycie nowych, wykorzystywanych podczas dynamicznego przemieszczania się podczas działań ofensywnych oraz zwiększenie efektywności przy prowadzeniu działań pościgowych w sposób jawny bądź skryty.

Szkolenie zostało przeprowadzone w 10 edycjach (maj 2015 – maj 2016) i zostało sfinansowane w ramach projektu „Praktyczne aspekty obserwacji elektronicznej, osobowej i realizacji podczas obserwacji krajowej i transgranicznej oraz zastosowanie nowoczesnych urządzeń wspomagania tych działań” z funduszy Norway Grants.

(CBŚP / mw)

Film Ofensywna technika jazdy samochodem - szkolenie funkcjonariuszy CBŚP

Pobierz plik Ofensywna technika jazdy samochodem - szkolenie funkcjonariuszy CBŚP (format mp4 - rozmiar 21.01 MB)

Powrót na górę strony