Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Gimnazjalisto! Twoje życie – Twój wybór” - podsumowanie 2-letniej realizacji programu

Data publikacji 04.06.2016

Program prewencyjny pn. „Gimnazjalisto! Twoje życie – Twój wybór” skierowany do uczniów wrocławskich gimnazjów, to pomysł na zapobieganie negatywnym zjawiskom występującym wśród młodzieży w trudnym okresie dojrzewania. Dzięki dopasowaniu przekazu do wieku odbiorcy liczymy na skuteczne dotarcie do jak najszerszego grona gimnazjalistów. W końcu „czym skorupka za młodu...”.

Uroczystość podsumowującą realizację programu otworzył Komendant Miejski Policji we Wrocławiu – mł. insp. Arkadiusz Małecki, który w krótkim przemówieniu nie tylko podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, ale również potwierdził konieczność jego kontynuacji. Komendant zwrócił uwagę na fakt, że efekty podejmowanych działań widoczne będą nie dziś, ale w przyszłości. Wrocławskiej Policji zależy bowiem, aby promować odpowiednie wzorce zachowań wśród młodzieży tak, aby zapewnić jej przemyślane i świadome wejście w dorosłość.

Następnie o założeniach programu i jego punktach kluczowych opowiedziała zebranym gościom podkom. Joanna Cieciorko – jedna z inicjatorek i realizatorek programu. Policjantka omówiła charakter programu, jego zasady oraz przyjętą metodologię pracy z młodzieżą. 

O tym, że podejmowane działania trafiają w potrzeby młodzieży świadczą przedstawione przez uczniów uczestniczących w zajęciach opinie. Swoimi refleksjami podzielili się uczniowie Gimnazjum nr 19, 22 oraz 27. Młodzież bardzo pozytywnie wypowiadała się o przeprowadzanych zajęciach. Uczestnicy spotkań zwrócili szczególną uwagę na ich życiowy aspekt. Każdy z nich mógł przecież na własne oczy – m.in. w Policyjnej Izbie Dziecka lub Areszcie Śledczym – zobaczyć konsekwencje źle dokonywanych wyborów. 

W trakcie spotkania odtworzony został materiał filmowy przedstawiający krok po kroku każdy etap programu. Ponadto spotkanie uświetniła swoją obecnością i akompaniamentem muzycznym Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Oprócz gospodarza – mł. insp. Arkadiusza Małeckiego, w  podsumowaniu uczestniczyli również Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu – nadkom. Przemysław Laskowski, Naczelnik Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – podinsp. Wojciech Wach, Kierownik Policyjnej Izby Dziecka KWP Wrocław – podkom. Agata Orlik-Karwińska, nadkom. Mariusz Nowak reprezentujący Wydział Prewencji KWP Wrocław, Naczelnik Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP Wrocław – podinsp. Krzysztof Gawlik, Zastępca Naczelnika WPiP KMP Wrocław – asp. szt. Piotr Urbański, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu – ppłk Krystyna Zuwała oraz Kierownik Działu Penitencjarnego a jednocześnie Rzecznik Prasowy jednostki – kpt. Krzysztof Anders. Obecni byli również wrocławscy radni i przedstawiciele urzędu miejskiego. 

Spotkanie prowadziła sierż. szt. Justyna Szeglowska – policjantka Zespołu Prewencji Kryminalnej i Profilaktyki Społecznej wrocławskiej komendy miejskiej oraz jedna z pomysłodawczyń programu.

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • „Gimnazjalisto! Twoje życie – Twój wybór” - podsumowanie 2-letniej realizacji programu
  • „Gimnazjalisto! Twoje życie – Twój wybór” - podsumowanie 2-letniej realizacji programu
  • „Gimnazjalisto! Twoje życie – Twój wybór” - podsumowanie 2-letniej realizacji programu
  • „Gimnazjalisto! Twoje życie – Twój wybór” - podsumowanie 2-letniej realizacji programu
  • „Gimnazjalisto! Twoje życie – Twój wybór” - podsumowanie 2-letniej realizacji programu
  • „Gimnazjalisto! Twoje życie – Twój wybór” - podsumowanie 2-letniej realizacji programu
  • „Gimnazjalisto! Twoje życie – Twój wybór” - podsumowanie 2-letniej realizacji programu
  • „Gimnazjalisto! Twoje życie – Twój wybór” - podsumowanie 2-letniej realizacji programu
  • „Gimnazjalisto! Twoje życie – Twój wybór” - podsumowanie 2-letniej realizacji programu
Powrót na górę strony