Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów

W miniony weekend w okolicy Warszawy odbyło się ogólnoświatowe spotkanie motocyklistów, zrzeszonych w organizacji "Hells Angels". Nad bezpiecznym przebiegiem imprezy oraz sprawnym przejazdem motocyklistów czuwali policjanci z całej Polski. Funkcjonariusze nie odnotowali żadnych poważnych incydentów.

Już od czwartku, 1 czerwca br., do Polski zjeżdżali się motocykliści z całego świata. Priorytetem Policji było zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Komenda Główna Policji prowadziła stałą, intensywną współpracę z partnerami z zagranicy, w szczególności z państw w których takie zloty już się odbywały. Spotkania w Polsce trwały od marca bieżącego roku. Bazowano na bogatym doświadczeniu i rozwiązaniach, jakie zachodnie policje stosowały w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Dzięki temu wypracowano metody działania, mające z wyprzedzeniem zapobiegać ewentualnym sytuacjom kryzysowym i wszelkim naruszeniom prawa.

W zabezpieczenie zaangażowane było Centralne Biuro Śledcze Policji, a także komendy wojewódzkie policji, przez których obszar przemieszczali się motocykliści.

W ramach zabezpieczenia spotkania motocyklistów, prowadzonego od 1 do 6 czerwca br., przeprowadzono kilka tysięcy kontroli drogowych. Odnotowano 6 przestępstw, 17 wykroczeń, a także 15 zdarzeń w ruchu drogowym, takich jak kolizje czy wypadki z udziałem motocyklistów. Zatrzymano 10 osób, między innymi za pobicie, jazdę w stanie nietrzeźwości jak i po użyciu alkoholu. 2 osoby zostały przekazane Straży Granicznej i wydalone z kraju. Według policyjnych danych, w spotkaniu wzięło udział ok. 1550 członków "Hells Angels".

Należy podkreślić, że przejazd i spotkanie motocyklistów przebiegły spokojnie. Podczas zabezpieczenia nie doszło do zbiorowego zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wzorowa koordynacja działań wszystkich jednostek i ścisła współpraca ze Strażą Graniczną pozwoliły zapobiec poważnym naruszeniom prawa. Podjęte w całym kraju działania prewencyjne skutkowały bezpiecznym dotarciem większości uczestników zlotu do miejsca docelowego jak i powrotu do domu.

ms/mw

  • KWP Gorzów Wlkp.

  • Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów #1
  • Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów #2
  • Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów #3
  • Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów #4
  • Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów #5
  • Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów #6
  • Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów #7
  • Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów #8
  • Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów #9

Film Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów

Pobierz plik Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów (format mp4 - rozmiar 15.56 MB)

Film Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów

Pobierz plik Policyjne zabezpieczenie zlotu motocyklistów (format mp4 - rozmiar 9.85 MB)

Powrót na górę strony