Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sondaż dotyczący interwencji policyjnych w stolicy

Data publikacji 26.12.2007

Funkcjonariusze są kulturalni, chcą nieść pomoc, udzielają potrzebnych informacji, a czas oczekiwania na ich przyjazd jest do zaakceptowania - tak uważa zdecydowana większość osób, poddanych sondażowemu, telefonicznemu badaniu osób zgłaszających interwencję. Już po raz kolejny przeprowadzono badanie telefoniczne na temat interwencji stołecznych policjantów.

Po to, by działania Policji były jak najlepsze i jak najbardziej dostosowane do potrzeb obywateli, pracownicy Komendy Stołecznej Policji po raz kolejny przeprowadzili telefoniczne badanie sondażowe z udziałem osób zgłaszających interwencje do Stołecznego Stanowiska Kierowania. 973 losowo wybrane osoby pytano o sposób przeprowadzenia interwencji przez załogi patrolowo-interwencyjne. Respondenci oceniali funkcjonariuszy przy uwzględnieniu takich elementów jak: chęć udzielenia pomocy, kultura osobista, udzielenie potrzebnych informacji, akceptacja czasu oczekiwania na przybycie. Zebrane opinie były skrupulatnie rejestrowane w formie elektronicznej.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na bardzo pozytywną ocenę sposobu przeprowadzania interwencji. W ocenianych elementach uzyskano od 83 do 97 procent pozytywnych odpowiedzi.
Na pytanie, „Czy policjanci, którzy przybyli na interwencję odnosili się do obywateli kulturalnie?”, 97,93 % badanych odpowiedziało „tak”, zaś 2,07% miało co do tego zastrzeżenia. Równie dobrze oceniono chęć niesienia pomocy przez funkcjonariuszy - tu pozytywną ocenę wystawiło policjantom 92,15% badanych. Zdaniem 95,49% badanych, interweniujący udzielili im potrzebnych informacji. Najniższy wskaźnik uzyskano w pytaniu dotyczącym akceptacji czasu oczekiwania (83,89%). Osoby badane jednak w swoich swobodnych wypowiedziach najczęściej przyczyn długiego czasu oczekiwania upatrywały w niewystarczającej liczbie policjantów lub utrudnieniach w ruchu, a nie braku ich zaangażowania.

Zgodnie z decyzją komendanta stołecznego Policji, badania takie są przeprowadzane cyklicznie. Jest to stały element monitoringu społecznej oceny działań warszawskiej Policji.

Powrót na górę strony