Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNE FERIE 2006

Nadchodzą ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas dla odpoczynku od obowiązków szkolnych i nauki, relaksu w domu i na świeżym powietrzu. Dla ich opiekunów to czas szczególnego zainteresowania się warunkami bezpieczeństwa tego wypoczynku.

FERIE ZIMOWE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA

Dzieci pozostające w czasie ferii w domu nie zawsze umieją same zorganizować sobie czas. Aby im w tym pomóc, rodzice lub opiekunowie w miarę możliwości powinni umożliwić im korzystanie z półkolonii, zajęć w szkołach, świetlicach, domach kultury czy kołach zainteresowań.

Jeżeli jest to niemożliwe i dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników konieczne jest:
• zapewnienie opieki przez osoby zaufane,
• pozostawienie przy telefonie numerów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numerów alarmowych:
997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe,
• przekazanie zaufanym sąsiadom kluczy do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,
• wyrobienie u dzieci nawyku zamykania drzwi od wewnątrz,
• bezwzględne zakazanie wpuszczania osób nieznajomych.

Kiedy dziecko przebywa poza domem na placu zabaw lub podwórku, mogą się nim interesować osoby nie zawsze uczciwe.

Należy dziecko nauczyć, aby :
- nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym,
- klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,
- nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wprowadzić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
- nie przebywało w miejscach grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe,
- nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,
- nie nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
- nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych (mogą pochodzić z przestępstwa).

Pamiętajmy też, że zabawy w czasie zimowych ferii będą bezpieczne, gdy odbywać będą się na lodowiskach przyszkolnych czy osiedlowych oraz górkach specjalnie do tego przygotowanych. Akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych, torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo niebezpieczne. Pilnujmy, by nasze dzieci korzystały tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc zabaw.

PRZED WYJAZDEM DZIECKA NA ZIMOWISKO

Przed wyjazdem dzieci na zimowy wypoczynek opiekunowie i rodzice powinni przy wyborze organizatora wypoczynku zwrócić szczególną uwagę na to, czy:
• posiada zezwolenie na organizowanie zimowiska w oferowanym miejscu,
• posiada informację dotyczącą warunków zakwaterowania i pobytu dzieci, program zimowiska, adres, telefony, co ułatwi zarówno ewentualny wcześniejszy kontakt z organizatorami wypoczynku, jak i w razie potrzeby z wypoczywającym dzieckiem,
• zapewnia opiekę medyczną,

• opiekunowie na zimowisku posiadają przygotowanie zawodowe do tej pracy,
• zapewnia na czas przejazdu właściwą opiekę nad dziećmi:
na 15 dzieci powinien przypadać jeden opiekun,
zakaz przewożenia po troje dzieci na siedzeniu podwójnym,
zakaz przewożenia dzieci poniżej 12 lat na przednich siedzeniach,
• firma przewozowa:
- posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób,
- posiada tabor zastępczy na wypadek awarii,
- jej kierowcy posiadają świadectwa kwalifikacji i prawo jazdy kat. D lub D1,
- pojazd wyznaczony do przewozu ma aktualne badania techniczne (autobus powyżej 15 miejsc - badania co pół roku), ubezpieczenie OC oraz inne np. NW.

Organizator może na własny koszt dokonać badań pojazdu tuż przed wyjazdem (może wówczas zwiększyć koszt wyjazdu o ok.2-5 zł); Należy skontrolować czy:

• autobus ma na wyposażeniu 2 gaśnice, umieszczone w miejscu łatwo dostępnym, apteczkę, trójkąt odblaskowy,
• organizator wykonuje przewóz własnym taborem, czy zatrudni podwykonawcę, który musi spełniać warunki wymagane od firmy, z którą zawarta jest umowa o przewóz,
• autobus wyznaczony do przewozu zapewnia każdemu jedno miejsce siedzące /np. autobus mający 44 miejsca siedzące i 11 stojących może przewozić tylko 44 osoby/,
• przewidziane są postoje - zaleca się w czasie podróży postoje 15 minutowe co 4 godziny na parkingach.

Organizator wyjazdu lub opiekunowie dzieci na kilka dni przed planowanym wyjazdem powinni zawiadomić najbliższą jednostkę Policji o terminie i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci sprawdzą dokumenty autobusu i kierowcy oraz zbadają stan trzeźwości kierującego.

Przy przejazdach PKP zasady sprawowania opieki nad dziećmi są takie same jak przy przejazdach autokarowych.

W CZASIE POBYTU DZIECKA NA ZIMOWISKU

Dziecko w czasie pobytu na zimowisku powinno czuć się swobodnie i bezpiecznie. Aby zapewnić mu te warunki, należy wyposażyć je w:
- kartę telefoniczną, ułatwiającą kontakt z rodzicami lub opiekunami,
- portfel na pieniądze najlepiej zawieszany na szyi lub na pasku,
- informację z danymi dziecka oraz adresem i numerem telefonu zimowiska,
- niezbędną ilość pieniędzy.


Wyposażenie dzieci w wartościowe przedmioty, np.: telefony komórkowe, walkmany, złotą biżuterię, markową odzież i buty oraz znaczne sumy pieniędzy może narazić je na kradzież lub rozbój.

Aby dziecko umiało zadbać o własne bezpieczeństwo, należy nauczyć je podstawowych zasad zachowania się w czasie zimowiska, zwracając uwagę na:
- obowiązek przestrzegania regulaminu zimowiska,
- ograniczenie zaufania w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi,
- odmawianie poczęstunku np. słodyczy czy napoi, oferowanych przez osoby nieznajome,
- zakaz oddalania się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,
- zachowanie szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez drogę,
- zachowanie szczególnej ostrożności podczas zabaw na śniegu: zakaz rzucania śnieżkami w pieszych, samochody lub okna,
- zakaz zjeżdżania na sankach lub nartach na szlaki komunikacyjne /ulice, torowiska/,
- korzystanie tylko z lodowisk specjalnie przygotowanych do zabaw, bezwzględnie należy zakazać wchodzenia, na zamarznięte, rzeki, stawy, czy baseny.


APEL DO KIEROWCÓW !!!

Kierowcy pojazdów powinni pamiętać, że siadając za kierownicą są odpowiedzialni nie tylko za własne bezpieczeństwo, ale też za bezpieczeństwo swoich najbliższych.

Przypominamy: około 30 % dzieci, które ponoszą śmierć na drodze ginie jako pasażerowie. Prawo o ruchu drogowym reguluje sposób przewożenia najmłodszych pasażerów.


Prawo o ruchu drogowym stanowi:

Artykuł 39 ust. 3 ustawy: "W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do lat 12, nie przekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym".

Art. 45 ust. 2, pkt 4: "Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzna dla pasażera". Artykuł ten chroni dziecko przed uderzeniem w przypadku otwarcia poduszki powietrznej, co mogłoby spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć małego pasażera.

Art. 45 ust. 2 pkt 5: "Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego".

Przed feriami przypominamy podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone:
- należy mieć świadomość, że piesi o zmroku, a także w dzień, gdy pada deszcz lub śnieg, są przez kierowców gorzej dostrzegani,
- przechodzenie przez ulicę w czasie złej widoczności powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego.

Pieszemu bezwzględnie nie wolno:
- wchodzić na jezdnię spoza przeszkody,
- poruszać się niewłaściwą stroną jezdni,
- chodzić jezdnią, gdy można poboczem lub chodnikiem,
- przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu,
- przebiegać tuż przez pojazdem,
- wkraczać na przejście dla pieszych przy czerwonym świetle lub zielonym migającym,
- wchodzić na jezdnię bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd,
- poruszać się ruchliwą jezdnią dwójkami zamiast gęsiego.

Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.


Powrót na górę strony