Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"

7 czerwca 2016 roku w gmachu Sejmu RP z inicjatywy Biura Historii i Tradycji Policji KGP odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. ”Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK” pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

O godzinie 10.00 nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy, poświęconej dziewięciu przedwojennym funkcjonariuszom Policji Państwowej, która została przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP w ramach obchodów Roku Cichociemnych. W uroczystości otwarcia wystawy i konferencji  uczestniczyli: Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Sekretarz Stanu MSWiA Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach oraz komendanci szkół Policji, komendanci wojewódzcy Policji a także zaproszeni goście.

W trakcie konferencji, której moderatorem był mł. insp. Daniel Głowacz Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, swoje referaty wygłosili: prof. dr hab. Jan Żaryn, prof. dr hab. Mirosław Golon, mł. insp. dr Marek Fałdowski oraz dr Krzysztof Tochman.

(Biuro Historii i Tradycji Policji KGP / ms)

 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #1
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #2
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #3
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #4
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #5
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #6
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #7
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #8
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #9
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #10
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #11
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #12
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #18
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #17
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #13
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #14
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #15
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK" #16
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
 • "Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK"
Powrót na górę strony