Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowania nowo przyjętych policjantów

W całym kraju odbywają się ślubowania kolejnych, nowo przyjętych policjantów. To już kolejny nabór do naszej formacji w tym roku. Funkcjonariusze ślubują służyć wiernie narodowi, chronić porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

 • KWP Kraków

Słowa roty wypowiedziało 89 nowych policjantów. Najwięcej z nich trafi do Krakowa – 26 osób zasili szeregi Komendy Miejskiej Policji. Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych i komisariatów w regionie. Najwięcej, bo 15 nowych funkcjonariuszy trafi do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie. Do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach przydzielonych zostanie po 6 policjantów.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Kielce

8 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Szeregi policji garnizonu świętokrzyskiego zasiliło 38 stróżów prawa. W uroczystości wzięli udział m.in. pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek oraz pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Artur Bielecki.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Lublin

8 czerwca br. podczas uroczystej zbiórki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania wypowiedziało 31 młodych policjantów. Służbowe legitymacje wręczył im Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej. Wśród nowo przyjętych policjantów są 4 kobiety i 27 mężczyzn.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Radom

Dzisiaj (9 czerwca br.) w Sali Konferencyjnej Komedy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy Policji. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, który podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest to służba. Szef mazowieckich policjantów w swoim przemówieniu przywołał również postawę dziewięciu przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej - Cichociemnych Żołnierzy AK, z których młodzi policjanci mogą czerpać wzorce zachowania i postawy wobec państwa i społeczeństwa.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Wrocław

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych policjantów, w tym 13 kobiet. 9 czerwca 2016 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 63 nowych funkcjonariuszy. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 12. W spotkaniu, oprócz nowych funkcjonariuszy, kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz jednostek garnizonu dolnośląskiego, udział wzięła również Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Pani Ewa Mańkowska oraz przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Olsztyn

W obecności insp. Tomasz Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, władz rządowych i samorządowych w regionie oraz rodzin i bliskich 41 nowo przyjętych policjantów wypowiedziało słowa roty ślubowania. Dla jednych wstąpienie w szeregi ponad 100-tysięcznej formacji  było spontaniczną decyzją, inni długo myśleli zanim złożyli dokumenty. Od początku roku garnizon warmińsko – mazurski wzbogacił się o 87 funkcjonariuszy.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Łódź

9 czerwca 2016 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się trzecie w tym roku ślubowanie  nowo przyjętych policjantów, którzy rozpoczęli służbę 6 czerwca. Ceremonię poprzedziła msza święta celebrowana przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi księdza dr Kazimierza Zaleskiego. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał insp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz kierownictwo komend miejskiej w Łodzi, pabianickiej i zgierskiej oraz dowództwo Oddziału Prewencji Policji.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Rzeszów

Dziś, 10.06.br., w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, podczas uroczystego apelu ślubowanie złożyło dwudziestu dwóch nowo przyjętych policjantów, a wśród nich 6 kobiet. Legitymacje służbowe odebrali z rąk insp. dr. Krzysztofa Pobuty - komendanta wojewódzkiego. Gratulacje i życzenia przekazała młodym funkcjonariuszom Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych. 

czytaj więcej ►

 

 • KWP Opole

Rotę ślubowania wypowiedziało dzisiaj 19 nowo przyjętych policjantów i tym samym wstąpili oni w szeregi opolskiej Policji. Akty ślubowania wręczył insp. Jacek Tomczak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Młodzi adepci najbliższe 6 miesięcy spędzą w szkole Policji w Katowicach. Tam zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach na terenie Opolszczyzny.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Szczecin

Dzisiaj, 10.06.br., na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 56 kandydatów w obecności szefa zachodniopomorskiego garnizonu podinsp. Jacka Cegieły, jego zastępców, zaproszonych gości i swoich bliskich złożyło ślubowanie służenia Ojczyźnie i społeczeństwu.  Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, gdzie stawili się nowi policjanci. Wśród nich jest 14  pań i 42  mężczyzn. Nowo przyjęci w pierwszej kolejności odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, aby następnie wesprzeć pracę swoich kolegów w jednostkach Policji.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Gdańsk

W piątek, 10 czerwca br., w auli komendy wojewódzkiej w Gdańsku na Biskupiej Górce odbyło się uroczyste ślubowanie 72 nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy Policji. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski. Ceremonia ślubowania była okazją do uroczystego wyróżnienia policjantów za 20 i 30-lecie służby i pracy w resorcie. 12 funkcjonariuszy i pracowników Policji otrzymało z rąk komendanta wojewódzkiego okolicznościowy upominek oraz list gratulacyjny.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Poznań

Od kilku dni Wielkopolska Policja jest liczniejsza o kolejnych 86 funkcjonariuszy. Wszyscy rekruci zanim trafią do służby w jednostkach na terenie województwa, odbędą półroczne przeszkolenie. Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantek i policjantów odbyło się 10 czerwca w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

czytaj więcej ►

 

 • KSP

Przed siedzibą Komendy Stołecznej Policji w obecności Komendanta Stołecznego Policji insp. Roberta Żebrowskiego wraz z zastępcami, przedstawicieli instytucji i formacji mundurowych, zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej KSP ślubowało dziś 126 policjantów służby kandydackiej, w tym 22 policjantki.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Gorzów

29 młodych lubuszan złożyło dziś ślubowanie. W obecności Dyrektora Biura Wojewody, Komendanta Wojewódzkiego Policji, rodzin oraz zaproszonych gości wypowiedzieli słowa roty. Już niebawem przejdą półroczne szkolenie, gdzie będą poznawać policyjne rzemiosło.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Katowice

W Oddziale Prewencji Policji w Katowicach 13 czerwca odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Szeregi policji garnizonu śląskiego zasiliło 78 stróżów prawa. Ślubowanie od nich przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński.

czytaj więcej ►

 • KWP Kraków

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • KWP Kielce

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #1
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #2
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #3
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #4
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #5
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #6
 • KWP Lublin

 • ślubowanie #1
 • ślubowanie #2
 • ślubowanie #3
 • KWP Radom

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #1
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #2
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #3
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #4
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #5
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #6
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #7
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #8
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #9
 • KWP Wrocław

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #5
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #1
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #2
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #6
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #3
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #4
 • KWP Olsztyn

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #1
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #2
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #3
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #4
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #5
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #6
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #7
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #8
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #9
 • KWP Łódź

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #1
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #2
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #3
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #4
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #5
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #6
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #7
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #8
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #9
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #10
 • KWP Rzeszów

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • KWP Opole

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • KWP Szczecin

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • KWP Gdańsk

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • KWP Poznań

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • KSP

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • KWP Gorzów

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • KWP Katowice

 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #1
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #2
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #3
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #4
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #5
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #6
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #7
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #8
 • Ślubowania nowo przyjętych policjantów #9
Powrót na górę strony