Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielimy się doświadczeniami

Data publikacji 11.03.2006

Przez wiele lat polscy policjanci odwiedzali policje państw Zachodniej Europy, gdzie uczyli się i poznawali stosowane tam procedury. Dziś Policja współpracuje z nimi i wymienia doświadczenia, a te które już zdobyła, przekazuje policjantom państw Europy Środkowo-Wschodniej, którzy coraz częściej goszczą w Polsce podpatrując rozwiązania stosowane w polskiej Policji.

Dzielimy się doświadczeniamiObecnie goszczą w Polsce przedstawiciele policji litewskiej i ukraińskiej. Delegacja litewska pod przewodnictwem Zastępcy Komisarza Generalnego Policji Visgirdasa Teliczenasa zapoznaje się z podstawami prawnymi oraz praktycznymi doświadczeniami w zakresie oględzin miejsca zdarzenia, poznaje sposoby dokumentowania i zabezpieczenia śladów oraz prowadzenia badań kryminalistycznych.

Wyniki wizyty posłużyć mają do opracowania międzyresortowych przepisów regulujących zasady prowadzenia oględzin, zabezpieczenia śladów i prowadzenia badań kryminalistycznych, nieuregulowanych w pełni, jak pokazała praktyka, w nowych, przyjętych na Litwie w roku 2003 kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego.

W trakcie wizyty goście odwiedzili Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP, gdzie zostali zapoznani z obowiązującymi w Polsce przepisami, wśród których szczególne zainteresowanie wywołało Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1426 z dnia 23 grudnia w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców.

Dzielimy się doświadczeniamiW praktyce zademonstrowano gościom pracę wydziałów Chemii, Mechanoskopii i balistyki, Badań dokumentów i technik audiowizualnych, Daktyloskopii oraz Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, odpowiadając przy okazji na ogromną liczbę szczegółowych, praktycznych pytań. Podsumowanie pracowitego dnia było okazją do zaprezentowania polskiego systemu doboru i szkolenia techników i ekspertów.

Następne dni poświęcone były wizytom w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji oraz w I i IV Komendzie Rejonowej Policji. Pozwoliło to praktycznie zaprezentować pracę pionu techniki kryminalistycznej.

Duże zainteresowanie gości wzbudził prezentowany we wszystkich jednostkach system certyfikacji wg standardu ISO 9001 i akredytacji poszczególnych procesów badawczych.

W trakcie wizyty w KSP i IV KRP zaprezentowano również wdrożony system punktowej oceny jednostek oraz indywidualnych policjantów. Wizyta w KSP zakończyła się prezentacją Systemu Wspomagania Dowodzenia. Delegacja litewska była bardzo zainteresowana doświadczeniami w zakresie wdrażania monitoringu.

Podsumowaniem pobytu było spotkanie z Komendantem Głównym Policji Markiem Bieńkowskim, w trakcie którego oprócz spraw bezpośrednio związanych z tematyką wizyty, omówiono również główne kierunki polsko - litewskiej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości.

W skład litewskiej delegacji oprócz Zastępcy Komisarza Generalnego Policji Visgirdasa Teliczenasa weszli: zastępca dyrektora Centrum Badań Kryminalistycznych Policji litewskiej Genrikas Niedzwiedzkas, szef Zarządu Policji Kryminalnej Departamentu Policji Gintaras Pogorzelskas, naczelnik służby Policji Kryminalnej Policji wileńskiej Antoni Mikulskis, dyrektor Wydziału Nadzoru nad Postępowaniem Przedsądowym Prokuratury Generalnej Litwy Zenonas Burokas, zastępca dyrektora Wydziału Analiz i Kontroli Zarządzania Prokuratury Generalnej Litwy Virginjus Sabutis, Dziekan Wydziału Kryminalistyki Wileńskiego Uniwersytetu Prawa im. Michała Romera Henryk Malewski.

Wizyta milicjantów ukraińskich potrwa do 12 marca 2006 roku. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przebywa na stażu zawodowym delegacja Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Obwodzie Dniepropietrowskim. W jej składzie jest Zastępca Komendanta Wojewódzkiego i 8 komendantów rejonowych.

Staż ten odbywa się w ramach "Programu partnerskiej współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Zarządem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Obwodzie Dniepropietrowskim", podpisanego w październiku ubiegłego roku przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Andrzeja Matejuka oraz Naczelnika Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy gen. mjr milicji W.M. Jewdokimova.

Celem tego programu jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko pojętego zwalczania przestępczości oraz działań związanych z poprawą bezpieczeństwa obywateli.

Uczestnicy wizyty podzieleni są na trzy grupy i każda z nich przebywa w innej jednostce policji województwa dolnośląskiego.

Jedna z grup ukraińskich milicjantów odbywa staż w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, druga w Komendzie powiatowej Policji w Oławie, trzecia w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Nasi goście zapoznają się ze strukturą organizacyjną i zadaniami policji dolnośląskiej.
Powrót na górę strony