Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016

Nadszedł czas na finał trwających od miesięcy przygotowań do Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2016”. Po dwóch dniach konkursowych zmagań, w auli Szkoły Policji w Pile odbyła się ceremonia rozdania nagród i gratyfikacji laureatów Konkursu. Do Piły przyjechali najlepsi z najlepszych w służbie kryminalnej polskiej Policji.

Podczas dwóch pierwszych dni trwania finału Konkursu, organizowanego przez Szkołę Policji w Pile, Biuro Kryminalne KGP oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, 16 grup reprezentujących garnizony poszczególnych województw, w tym garnizon stołeczny, stoczyło zaciętą walkę w następujących konkurencjach:

 • oględziny miejsca zdarzenia, gdzie zadanie grup procesowych polegało na ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów kryminalistycznych,
 • sprawdzian umiejętności strzeleckich,
 • test wiedzy zawodowej,
 • sprawdzian wiedzy praktycznej, tzw. kazus,
 • sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w ramach którego wybrany członek każdej z uczestniczących w konkursie drużyn miał, według założenia, udzielić pomocy kobiecie, która straciła przytomność podczas przesłuchania na Komendzie.

Drugiego dnia, w czasie gdy odbywały się poszczególne konkurencje, w sali konferencyjnej odbyła się odprawa Zastępców Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. Kryminalnych, której przewodniczył insp. Andrzej Szymczyk - I Zastępca Komendanta Głównego Policji. Goście zwiedzili także nowocześnie wyposażone sale do szkoleń techników kryminalistyki oraz obejrzeli wystawę, poświęconą generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu i 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej.

Trzeciego dnia konkursu, 9 czerwca, w auli Szkoły odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu, które rozpoczęło się okolicznościowym przemówieniem wygłoszonym przez Zastępcę Komendanta Szkoły ds. logistycznych – insp. Romana Gryczkę. Komendant przywitał także zgromadzonych gości, wśród których byli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk, Dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp. Natalia Rost, Kierownik Instytutu Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Policji insp. Adam Frankowski, Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego pani Barbara Sworobowicz, Prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Prokurator Prokuratury Okręgowej pani Agnieszka Welenc, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński, Komendant Państwowej Straży Łowieckiej - przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego pan Jerzy Burgiel, Starosta Pilski pan Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski, Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Sygnał w Warszawie pan Dariusz Poniatowski.

W finale konkursu wyłonieni zostali: najlepszy policjant dochodzeniowo - śledczy, którym został podkom. Marcin Palmowski (KWP Rzeszów), najlepszy policjant operacyjno - rozpoznawczy - asp. szt. Witold Kubas (KWP Rzeszów), najlepszy technik kryminalistyki - asp. Sławomir Kominek (KWP Poznań) oraz najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo - śledczą - podkom. Robert Murawski (KWP Bydgoszcz). W każdej z wymienionych kategorii indywidualne wyróżnienia otrzymali również policjanci zajmujący kolejno drugie i trzecie miejsca na podium (asp. Piotr Solnik, sierż. Piotr Berus, podkom. Łukasz Stępień, sierż. Sebastian Kłęk, mł. asp. Marek Buława, asp. szt. Tomasz Onoszko, podkom. Aleksander Dąbrowski, kom. Sławomir Ptaszek).

W klasyfikacji generalnej tytuł najlepszej drużyny służby kryminalnej polskiej Policji roku 2016, zdobyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Wicemistrzem Konkursu została drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Laureaci Konkursu zostali uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i finansowymi, a także odznakami laureatów konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”, pucharami i dyplomami ufundowanymi przez: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Błaszczaka, Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego pana Zbigniewa Ziobro, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka, Wojewodę Wielkopolskiego pana Zbigniewa Hoffmanna, Komendanta Szkoły Policji w Pile, Starostę Pilskiego pana Eligiusza Komarowskiego, Prezydenta Miasta Piły pana Piotra Głowskiego, Stowarzyszenie SYGNAŁ.

Dodatkowo jednostki Policji, w których pracują trzej najlepsi technicy kryminalistyki wyłonieni w drodze finałowych zmagań, otrzymały walizki kryminalistyczne od Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka.

Szczegółowe wyniki Konkursu w klasyfikacji generalnej oraz konkurencjach indywidualnych wraz z punktacją znajdują się na stronie internetowej Szkoły w zakładce Policjant Służby Kryminalnej - 2016 - Klasyfikacja generalna i indywidualna Konkursu.

Podczas uroczystości prof. Tomaszewski pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu oraz wygłosił okolicznościowy wykład dotyczący kluczowych zagadnień z zakresu kryminalistyki. Na zakończenie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk, który podkreślił, że wszyscy ci, którzy dostali się do finału stanowią trzon polskiej policji kryminalnej. Pogratulował również wiedzy i posiadanych umiejętności, prosząc jednocześnie o to, aby bagaż doświadczeń, jaki udało się zgromadzić podczas wielu lat służby nie został zmarnowany, lecz przekazany tym, którzy rozpoczynają swoją pracę zawodową w Policji. Inspektor Szymczyk oficjalnie zakończył tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Prorektor do spraw zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów Grzegorz Nems.

(SP w Pile / ms)

 • Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016 #6
 • Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016 #1
 • Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016 #2
 • Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016 #3
 • Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016 #7
 • Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016 #8
 • Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016 #9
 • Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016 #1
 • Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016 #2
 • Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016 #3
 • Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016 #4
 • Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2016 #5
Powrót na górę strony