Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KAPER 16 - działania policjantów w ramach ćwiczeń Anakonda

Data publikacji 10.06.2016

Wczoraj w Kołobrzegu policjanci brali udział w epizodzie KAPER 16 odbywającym się w ramach ogólnopolskich działań ANAKONDA 16. Założeniem tych ćwiczeń było zgranie elementów Systemu Zarządzania Kryzysowego w zakresie postępowania i sposobów współdziałania organów podczas zwalczania zagrożeń terrorystycznych na obszarach morskich.

Głównym założeniem tych ćwiczeń było przejęcie kutra transportowego przez terrorystów. Po uzyskaniu takiej informacji wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w obszarze wodnym podjęły czynności wynikające z ich szczególnych działań.

Policjanci uczestniczący w tym ćwiczeniu zabezpieczali teren Marynarki Wojennej w Kołobrzegu, w której zebrały się służby uczestniczące w zadaniu. Powołano zespół negocjatorów. W symulowanym zdarzeniu uczestniczyło ponad 25 instytucji oraz dowództw pod egidą Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Po przejęciu zakładników po szturmie GROM-u oraz zatrzymaniu terrorystów przez funkcjonariuszy ze Straży Granicznej policjanci uczestniczyli w zatrzymywaniu tych osób, przeszukiwaniu i transportowaniu do właściwej jednostki.

Całe zadanie miało na celu doskonalenie działań i wymianę informacji pomiędzy różnymi służbami oraz usprawnienie procedur współdziałania z układem pozamilitarnym. Istotną kwestią była także ocena przebiegu procesu planistycznego podczas przygotowania operacji reagowania kryzysowego na zagrożenia w obszarach morskich.

(KWP Szczecin /dk)

 • KAPER 16 działania policjantów w ramach - ćwiczeń Anakonda
 • KAPER 16 działania policjantów w ramach - ćwiczeń Anakonda #1
 • KAPER 16 działania policjantów w ramach - ćwiczeń Anakonda #2
 • KAPER 16 działania policjantów w ramach - ćwiczeń Anakonda #3
 • KAPER 16 działania policjantów w ramach - ćwiczeń Anakonda #4
 • KAPER 16 działania policjantów w ramach - ćwiczeń Anakonda #5
 • KAPER 16 działania policjantów w ramach - ćwiczeń Anakonda #7
 • KAPER 16 działania policjantów w ramach - ćwiczeń Anakonda #8
 • KAPER 16 działania policjantów w ramach - ćwiczeń Anakonda #9
 • KAPER 16 działania policjantów w ramach - ćwiczeń Anakonda #10
 • KAPER 16 działania policjantów w ramach - ćwiczeń Anakonda #11
 • KAPER 16 działania policjantów w ramach - ćwiczeń Anakonda #12
Powrót na górę strony