Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta inauguracja programu Profilaktyka a Teatr

Data publikacji 12.03.2006

W sobotę 11 marca br. w Komendzie Głównej Policji zainaugurowano program Profilaktyka a Teatr (Pat). W uroczystości wzięli udział m.in. Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji nadkom. Artur Dobrzyński oraz Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej Krzysztof Sikora (na zdjęciu nr 1).

Inauguracja programu odbyła się podczas uroczystości jubileuszowych teatru środowiska policyjnego "Scena 07". Nagrodę roku 2005 "Błękitną Siódemkę" otrzymała Grażyna Małkowska - pedagog szkolny z Warszawy, autorka scenariuszy sztuk teatralnych o charakterze profilaktycznym.

W programie znalazły się także dwie premiery:
- teatralna - Aleksander Fredro "Świeczka zgasła" - połączona z jubileuszem aktorskim Aleksandry Stawickiej,
- premiera filmowa spektaklu plenerowego EUROPA impresji patriotycznej, pokazującej w 45 minut tysiąc lat państwa polskiego

Profilaktyka a Teatr (PaT)

- to program profilaktyczny, którego narzędziem edukacyjnym jest teatr.
PaT skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ich rodziców.

Celem głównym programu PaT jest tworzenie przez Policję wspólnoty działań przeciw patologiom społecznym.

PaT realizowany jest w czterech obszarach:

I. DZIAŁANIE
termin - od września do czerwca każdego roku
1. Spektakl edukacyjno-profilaktyczny
2. Ankieta badawcza
3. Otwarta dyskusja na temat zagrożenia społecznymi patologiami
Do dyskusji dyrektor szkoły może zaprosić uznaniowo gości wg lokalnych potrzeb. Dyskusję prowadzi moderator programu PaT.

Zaproszenie do przeprowadzenia działania w grupach PaT / M i PaT / R zgłaszają pisemnie dyrektorzy szkół pod adresem:
Komendant Główny Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
tel. (0-22) 60-117-26, fax (0-22) 60-115-09

Działanie prowadzone jest w dwóch niezależnych grupach:
• PaT / M - to grupa młodzieży, uczniów szkół ponadpodstawowych.
Działanie w grupie PaT / M rozpoczyna spektakl "Blackout".
• PaT / R - to grupa rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych.
Działanie w grupie PaT / R rozpoczyna spektakl "Dzwonek".

II. INFORMACJA
termin - cały rok
1. Zasadniczym źródłem komunikowania się jest internet:
www.pat.policja.gov.pl
e-mail: pat@policja.gov.pl

2. Na stronie internetowej powstaje baza danych (kontakt) instytucji oraz wolontariuszy działających na terenie kraju, którzy identyfikują się w swojej społecznej misji z założeniami programu PaT.

3. Umieszczenie danych w bazie kontaktowej PaT będzie możliwe po zapoznaniu się z Państwa / Twoim działaniem.

III. EDUKACJA
termin - jesień 2007
1. Program PaT będzie inspiracją zorganizowania sympozjum naukowego na temat profilaktyki wobec zagrożeń społecznymi patologiami.

2. Gospodarzami sympozjum będzie Policja oraz Uniwersytet Warszawski.

3. Podczas sympozjum przedstawiona zostanie pierwsza ewaluacja programu PaT.

IV. "PRZYSTANEK PaT"
termin - 1-6 sierpnia 2006
1. Przystanek PaT to akcja letnia skierowana do młodzieży zainteresowanej sztuką,
a głównie teatrem.

2. Formą akcji będą intelektualne i artystyczne konfrontacje.

3. Pierwszy "Przystanek PaT" przeprowadzony zostanie w województwie warmińsko-mazurskim w mieście Miłomłyn.

Warunki uczestnictwa w "Przystanku PaT" podane zostaną na stronie internetowej programu w kwietniu br.

Na "Przystanek PaT" zaproszone zostaną instytucja / organizacje, które mogą zaprezentować własne programy lub spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym.

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt:
Katarzyna Krakowiak, tel. (0-22) 60-117-26
Grzegorz Mirowski, tel. (0-22) 60-147-21
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

mł. insp. Grzegorz Jach

Plakat programu PaT - (plik .JPG 350KB)
"Profilaktyka a Teatr" w Kielcach
PaT znów w akcji

Zobacz także:

Powrót na górę strony