Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z Komendantem Głównym Policji dotyczące interwencji w Gdańsku z dnia 21 maja 2016 r.

Data publikacji 13.06.2016

Minister Mariusz Błaszczak spotkał się z policjantami z oddziału prewencji KWP w Gdańsku, Komendantem Wojewódzkim Policji i Komendantem Głównym Policji. Rozmowa dotyczyła interwencji w Gdańsku w dniu 21 maja br. oraz szkoleń w Policji.

Szef MSWiA potwierdził bezwzględne stosowanie gradacji środków przymusu bezpośredniego, tj. wykorzystanie sił  i środków adekwatnych do sytuacji i zobowiązał Komendanta Głównego Policji do wprowadzenia szkoleń na ten temat.

KGP / ar

Powrót na górę strony