Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja "Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej"

Data publikacji 16.06.2016

W dniach 14-15 czerwca 2016 roku w zamku w Pęzinie odbyła się konferencja "Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej", zorganizowana przez Wydział Prewencji KWP w Szczecinie. Celem konferencji była poprawa bezpieczeństwa na terenie Europy, Polski i województwa zachodniopomorskiego oraz poszerzenie wiedzy o problematyce kradzieży, dewastacji dzieł sztuki i nielegalnego wywozu za granicę, a także niekontrolowanego przemieszczania się zabytków na terenie Europy. W spotkaniu udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wraz ze swoimi zastępcami.

Teren województwa zachodniopomorskiego poniósł olbrzymie straty podczas II wojny światowej. Front idący na Berlin doprowadził do ruin wiele miast i majątków, ucierpiała też bardzo sfera zabytków. Wyposażenie kościołów zostało zniszczone, rozgrabione, lub ukryte podczas wojny i do dnia dzisiejszego nie zostało odnalezione. Policja zachodniopomorska dokłada zatem wszelkich starań by chronić to co zostało, w ramach kompetencji policji i współpracujących urzędów.

Policja zachodniopomorska ma duże sukcesy w odzyskiwaniu utraconych zabytków prowadzi szereg programów prewencyjnych służących ich ochronie. Wiele koncepcji oraz rozwiązań zebrano w 4 publikacjach podkom. dr Marka Łuczaka, sygnowanych przez KWP w Szczecinie. Wypracowanie rozwiązań prawnych i systemowych w tej tematyce zostanie zebrane w publikacji prokonferencyjnej, udostępnionej na stronie komendy by dotarł KWP w Szczecinie.

Wykłady prowadzili prelegenci z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Komendy Głównej Policji, policjanci wojewódzcy koordynatorzy z całego kraju zajmujących się zwalczaniem przestępstw przeciwko zabytkom oraz osoby ze służb konserwatorskich i muzealnicy. Konferencja odbyła się w historycznym zamku będącym niegdyś własnością zakonu joannitów a następnie znanych pomorskich rodów: Borcków oraz Puttkammerów.

Dodatkowo, 14 czerwca na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Staromłyńskiej 27 o godz. 13:30 została otwarta wystawa "Policja w ochronie zabytków", która pozostanie udostępniona dla zwiedzających do 17 czerwca.

Konferencja współfinansowana była ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Województwa Zachodniopomorskiego.

KWP Szczecin / ig

  • Konferencja "Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej" #1
  • Konferencja "Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej" #2
  • Konferencja "Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej" #3
  • Konferencja "Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej" #4
  • Konferencja "Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej" #5
  • Konferencja "Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej" #6
  • Konferencja "Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej" #7
  • Konferencja "Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej" #8
  • Konferencja "Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej" #9
Powrót na górę strony