Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Krakowie debatowano o przyszłości klas policyjnych

16 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Wdrożenie nowego programu kształcenia dla klas o profilu policyjnym w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego” zorganizowana przez Wydział Prezydialny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Uczestników konferencji przywitał insp. Tomasz Miłkowski – Komendant Wojewódzki Policji w Krajkowie. W konferencji wzięli udział m.in. nadkom. Zbigniew Bartosiak – Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz podkom. Artur Duszak – ekspert Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji, którzy są współautorami nowego programu. Ponadto uczestnikami konferencji byli: Pani Iwona Florczyk-Szwak z Kuratorium Oświaty w Krakowie, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych lub ich przedstawiciele z województwa małopolskiego, a także policjanci z komend miejskich i powiatowych, którzy zajmują się przedmiotową problematyką w swoich jednostkach.

Konferencja, oprócz przygotowania do wdrożenia nowego programu kształcenia, była również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w kontekście funkcjonowania klaso profilu policyjnym.

(KWP w Krakowie / ms)

Powrót na górę strony