Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie umiejętności policjantów przed Światowymi Dniami Młodzieży

Data publikacji 28.06.2016

Przez trzy weekendy kilkudziesięciu policjantów z garnizonu mazowieckiego doskonaliło swoje umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Trwające 66 godzin szkolenie obejmowało część teoretyczną oraz bardzo rozbudowaną część praktyczną. Szkolenie odbyło się w ramach przygotowań funkcjonariuszy do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży.

Uczestniczący w szkoleniu funkcjonariusze poszerzali swoją wiedzę z zakresu anatomii, organizacji ratownictwa medycznego na terenie kraju oraz form i metod niesienia efektywnej pierwszej pomocy poszkodowanym w stanach nagłego zagrożenia życia oraz  w sytuacjach różnego rodzaju urazów z uwzględnieniem najnowszych algorytmów postępowania w takich przypadkach.

Zajęcia praktyczne obejmowały ćwiczenia na nowoczesnym sprzęcie. Kursanci uczyli się resuscytacji krążeniowo oddechowej, a także technik opatrywania ran oraz zabezpieczania złamań, zwichnięć oraz skręceń. Policjanci mieli możliwość zobaczyć jak wygląda oraz w jaki sposób funkcjonuje Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ćwiczyli też w komorze dymowej w jakiej ćwiczą strażacy. Tam przy użyciu kamery termowizyjnej mogli analizować i poznawać anatomię pożarów w pomieszczeniach. 

Szkolenie obejmowało też pomoc poszkodowanym w wodzie. Zajęcia  odbywały się nad zalewem gdzie policyjni ratownicy mogli trenować w praktyce wyciąganie z wody poszkodowanych oraz zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem służącym do działań ratowniczych w wodzie.

Szkolenie zakończone zostało państwowym egzaminem z części praktycznej oraz teoretycznej. Organizatorem ww. szkolenia był Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs w Radomiu zaś realizowane było przez Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w Radomiu.

(KWP Radom /dk)

Powrót na górę strony