Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Terroryści, ładunek wybuchowy, ewakuacja – policyjne ćwiczenia

Podejrzany pakunek w pomieszczeniu z kasami na terenie Targów Kielce - od takiej sytuacji rozpoczęto dziś ćwiczenia na terenie ośrodka wystawienniczego, w których uczestniczyli m.in. kieleccy, radomscy i krakowscy antyterroryści, policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach oraz Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Kielcach, a także funkcjonariusze z Ostrowca Świętokrzyskiego, ratownicy, strażacy i służba ochrony obiektu. Wykonywanym zadaniom przyglądał się m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Artur Bielecki.

Oprócz zabezpieczenia terenu obiektu, a także objazdów i utrzymania drożności przejazdów dla ekip ratunkowych, przeprowadzenia ewakuacji oraz negocjacji, po których obezwładniono terrorystów, z których jeden wziął zakładniczkę, funkcjonariusze za zadanie mieli również odnalezienie i zneutralizowanie podejrzanego pakunku oraz dokładne zabezpieczenie wszystkich śladów z miejsca zdarzenia.

Tak obszerny zakres działań wymagał zaangażowania m.in. policyjnych negocjatorów, antyterrorystów z Kielc, Radomia i Krakowa, policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, funkcjonariuszy ruchu drogowego i sztabu Komendy Miejskiej, a także Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Wykonywanym zadaniom przyglądał się m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Artur Bielecki.

Na zakończenie całość przeprowadzonego ćwiczenia podsumował Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Kielcach kom. Marcin Chatys wraz z Naczelnikiem mł. insp. Wojciechem Miodkiem, którzy podkreślili jak ważne w takich przedsięwzięciach jest sprawdzanie obowiązujących rozwiązań i procedur w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz doskonalenie policjantów w prowadzeniu działań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Wszystkim uczestnikom podziękowała także Wiceprezes Zarządu Targów Kielce Barbara Staniak. Zaznaczyła ona, że dzięki tym ćwiczeniom pracownicy zyskali wiedzę, która pozwoli na prawidłowe reakcje na wypadek zaistnienia sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia. Funkcjonariuszom za stałą współpracę podziękował również Dyrektor Wydziału Administracyjno-Technicznego Targów Kielce Jacek Nowak.

(KWP w Kielcach / ms)

Powrót na górę strony