Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci szkolili żołnierzy

Data publikacji 01.07.2016

Policjanci spotkali się z żołnierzami 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, którzy będą pomagać podczas Światowych Dni Młodzieży. Funkcjonariusze omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa i opowiadali o ewentualnych zagrożeniach. Szkolenie było doskonałą okazją do odświeżenia i usystematyzowania informacji z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, dziś przed południem policjanci spotkali sie z żołnierzami 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Podczas spotkania funkcjonariusze omówili najważniejsze zasady bezpieczeństwa, które pozwolą rozpoznać oraz uniknąć różnego rodzaju zagrożeń.

Spotkanie rozpoczął Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, mł. insp. Piotr Kluz. Policjant z Sekcji Psychologów KWP w Rzeszowie, sierż. Mateusz Majkut, przybliżył zagadnienia związane z zachowaniem osób w tłumie.

Nadkom. Grzegorz Wojtas ze Sztabu Policji KWP w Rzeszowie omówił zasady zabezpieczania imprez masowych i zgromadzeń publicznych, związanych głównie ze Światowymi Dniami Młodzieży. O postępowaniu w razie wystąpienia zagrożeń terrorystycznych opowiedział policjant z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Funkcjonariusz omówił również sposoby minimalizacji skutków, gdy do takiego zamachu dojdzie.

W dalszej części szkolenia, żołnierze słuchali prelekcji podkom. Moniki Hędrzak i sierż. sztab. Marka Bytnara z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie. Funkcjonariusze przedstawili ogólne zagadnienia prewencyjne i profilaktyczne związane z bezpieczeństwem Światowych Dni Młodzieży oraz postępowanie z osobami posiadającymi immunitety krajowe i zagraniczne.

Szkolenie było doskonałą okazją do odświeżenia i usystematyzowania informacji z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

KWP w Rzeszowie / ig

  • Policjanci szkolili żołnierzy
  • Policjanci szkolili żołnierzy
  • Policjanci szkolili żołnierzy
Powrót na górę strony