Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia dla Służby Ochrony Lotniska

Data publikacji 04.07.2016

Zapewnienie bezpieczeństwa w strefach ogólnodostępnych lotnisk, zwłaszcza w perspektywie zbliżających się wydarzeń - szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży, przedstawia się jako jedno z najpoważniejszych zadań dla wszystkich służb, w tym dla ochrony lotnictwa cywilnego.

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, w odpowiedzi na prośbę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego, polecił komórkom psychologów policyjnych oraz negocjatorom policyjnym przeprowadzenie szkoleń zwiększających umiejętności psychospołeczne pracowników Służby Ochrony Lotniska. Wzrost umiejętności, o których mowa powyżej może znacząco wpłynąć na zwiększenie trafności oceny zachowań osób stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu lotniczego.

W dniach 27 oraz 30 czerwca w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy psycholodzy Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podinsp. Beata Wieczorek oraz st. post. Karolina Engelgardt, przeprowadziły szkolenia pt. „Psychologia dla bezpieczeństwa w lotnictwie. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania osób zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.” Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję pogłębić wiedzę i umiejętności wychwytywania niepokojących wskazówek behawioralnych u osób mogących być sprawcami bezprawnych incydentów oraz rozwijali swoje zdolności w aspekcie identyfikowania sygnałów nieszczerości. Ponadto, psycholodzy poruszyli zagadnienie uwarunkowań społecznych, kulturowych oraz motywacji psychologicznych osób do dokonywania aktów terrorystycznych.

Warsztaty kończyła prelekcja Negocjatora Policyjnego – kom. Żanety Boguszyńskiej - Hincz przedstawiająca praktyczny poradnik dotyczący sposobów postępowania z różnymi typami sprawców incydentów z zakładnikami. Łącznie w warsztatach udział wzięło 24 pracowników Służby Obrony Lotniska.

(KWP Bydgoszcz / mm)

  • uczestnicy podczas szkolenia
  • prelegentka prowadząca szkolenie
  • uczestnik szkolenia
Powrót na górę strony