Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci przeszkolili wolontariuszy i harcerzy przed Światowymi Dniami Młodzieży

Data publikacji 07.07.2016

Około 300 wolontariuszy i harcerzy przeszkolili policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Lublinie przed zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży. Celem szkoleń było przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także przygotowanie na wystąpienie ewentualnych zdarzeń kryzysowych. Wszystko po to, by wolontariusze mogli prawidłowo udzielać pomocy pielgrzymom przybyłym na teren naszego województwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zbliżających się Światowych Dni Młodzieży jest priorytetowym zadaniem Policji. Pielgrzymów przybyłych  z różnych części naszego kraju, a także zza granicy gościć będzie także  województwo lubelskie.  Czuwać nad nimi będą m.in. wolontariusze i harcerze. Aby prawidłowo wypełniali swoje zadania, muszą być do tego odpowiednio przygotowani. Dlatego też Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zorganizowała dla nich  szkolenia. Ich celem było przygotowanie wolontariuszy  do właściwego reagowania na mogące wystąpić zdarzenia.

Zanim to jednak nastąpiło, wcześniej musieli przeszkolić się sami policjanci. I etap tego przedsięwzięcia obejmował szkolenie dla koordynatorów  komend wojewódzkich organizowane jeszcze w kwietniu w Komendzie Głównej Policji. Następnie w sposób kaskadowy  przeszkolonych zostało w maju blisko 40  policjantów  z komend miejskich i powiatowych.

Trzeci etap to już  szkolenie samych wolontariuszy i harcerzy, którzy będą  nieść pomoc pielgrzymom w podległych im diecezjach: lubelskiej, zamojsko-lubaczowskiej, siedleckiej oraz sandomierskiej. Do udziału w szkoleniu zgłosiło się około 300 osób. Spotkania z funkcjonariuszami Policji odbyły się  w czerwcu.

Policjanci przekazali uczestnikom  pakiet informacji związanych z bezpieczeństwem podczas Światowych Dni Młodzieży. Młodzi ludzie dowiedzieli się, jakie uprawnienia przysługują im oraz innym  służbom porządkowym. Policjanci przybliżyli też  ważne aspekty związane z  psychologią tłumu: mechanizmy tworzenia się tłumu, sposoby zapanowania nad tłumem, czy jak się zachować w przypadku paniki.

Policyjni prelegenci przekazali informacje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  właściwego rozpoznawania i reagowania na mogące wystąpić nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. Podkreślili też,  na co zwracać szczególną uwagę. W końcu omówili zasady bezpieczeństwa podczas wystąpienia zdarzeń związanych z zagrożeniem terrorystycznym. Przypomniane ponadto zostały najważniejsze numery alarmowe i procedury powiadamiania o zaistniałych zdarzeniach.

(KWP Lublin /dk)

Powrót na górę strony