Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Statystyczny portret" złodzieja samochodowego

Data publikacji 13.03.2006

Rok 2005 był kolejnym, w którym spadła liczba kradzionych samochodów. Liczba przestępstw zmniejszyła się o 11, 5 % (w stosunku do roku 2004) i wyniosła 45.292. Policjanci wykryli 11,9 % tych przestępstw, a zarzuty popełnienia przestępstwa kradzieży samochodu usłyszało 3.382 podejrzanych, w tym 327 nieletnich. Publikujemy kolejny "portret statystyczny".

Straty poniesione w wyniku tych przestępstw wyniosły 1.162.535.188 zł, Policjanci odzyskali mienie na kwotę 66.299.045 zł.

87 % tych przestępstw miało formę dokonania , czyli faktycznie samochód został skradziony, 12, 8 % przestępstw to były usiłowania kradzieży ( ponadto Policja stwierdziła 20 p-tw przygotowania i po 6 sprawstwa kierowniczego i pomocnictwa).

Miejsce popełnienia przestępstwa ( klasa miejscowości):
• Wieś -4.119 przestępstw
• Miasto do 5 tys. mieszkańców -580 przestępstw
• Miasto 5 - 10 tys. mieszkańców - 814 przestępstw
• Miasto 10 -20 tys. mieszkańców - 2.001 przestępstw
• Miasto 20 - 50 tys. mieszkańców -4.217 przestępstw
• Miasto 50 -100 tys. mieszkańców -3.629 przestępstw
• Miasto 100 -200 tys. mieszkańców -4.281 przestępstw
• Miasto 200 - 500 tys. mieszkańców -8.393 przestępstw
• Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców -17.258 przestępstw

Spośród ustalonych przez Policjantów przebiegów przestępstwa , w ponad ich 53 % sprawca działał indywidualnie , w ponad 31 % - p-twa dokonały dwie osoby, w pozostałych - grupa złożona z co najmniej 3 osób.

Złodziejami samochodowymi zdecydowanie częściej zostają mężczyźni - tylko niespełna 1,4 % spośród podejrzanych stanowią kobiety.

"Zawód" złodzieja samochodowego to domena młodych podejrzanych - prawie 60 % podejrzanych nie skończyło 24 lat, a zaledwie 1,3 % miało więcej niż 50 lat i w tej grupie wiekowej nie było żadnej kobiety

Prawie co trzeci podejrzany - 951 - został tymczasowo aresztowany, 202 z nich areszt został uchylony.

Inne środki zapobiegawcze:
• 624 - dozór Policji
• 5 - zakaz opuszczania kraju
• 87 - poręczenie majątkowe

Mniej niż połowa podejrzanych - 1.425 nie była do tej pory karana sądownie, natomiast ponad 36 % (1.240) podejrzanych było już karanych za podobne p-twa, a prawie 15 % (506) - za inne przestępstwa ( 211 - b.d.)

Wśród podejrzanych:
• 17,9 % to uczniowie ( 604)
• 0,7 % to studenci (24)
• 13,2 % to pracujący (446)
• 65 % to bezrobotni (2.196)
• 1,3 % to renciści i emeryci (47)

• 15 podejrzanych popełniło p-two w czasie przerwy w wykonywaniu kary
• 21 podczas okresowego zwolnienia z ZK
• 6 po uchyleniu aresztu tymczasowego
• 12 w czasie ucieczki z miejsca izolacji
• 41 w czasie oczekiwania na rozpoczęcie kary

Przestępcy najczęściej kradli:
• Samochody osobowe - 42.446 przestępstw
• Samochody ciężarowe puste - 2.254 przestępstwa
• Samochody ciężarowe z towarem - 418 przestępstw
• Samochody specjalne - 105 przestępstw
• Autobusy - 69 przestępstw

Trzeźwość policjanci ustalili w 1.755 podejrzanych dorosłych, spośród których co trzeci był nietrzeźwy w momencie popełniania p-twa i u 168 podejrzanych nieletnich, spośród których co piąty był nietrzeźwy

Najczęstsze miejsca kradzieży samochodów:
• Kemping, pole namiotowe - 34 przestępstwa
• Giełda towarowa, samochodowa - 93
• Stacja paliwowa - 60
• Ogródki działkowe - 75
• Autostrada, droga szybkiego ruchu - 173
• Garaż - 587
• Parking samochodowy - 18.107
• Parking przy centrum handlowym - 678
• Ulica - 21.524
• Las - 66
• Teren budowy - 22

Sposób zabezpieczenia samochodów skradzionych poprzez włamanie:
• W 78,9 % przestępstw zabezpieczenie było techniczne standardowe
• W 2,3 % - techniczne specjalne
• W 3,9 % - elektroniczne
• W 14,8 % - brak zabezpieczeń

Powrót na górę strony