Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Już 53 osoby z zarzutami korupcyjnymi w sprawie załatwiania egzaminów na prawa jazdy

Data publikacji 08.07.2016

Kolejnych 12 osób podejrzanych o udział w procederze załatwiania egzaminów na prawa jazdy w ośrodkach ruchu drogowego usłyszało zarzuty. W tej sprawie, nad którą funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pracują od kilku miesięcy, w sumie kilkaset zarzutów usłyszały już łącznie 53 osoby.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w ramach śledztwa w sprawie płatnej protekcji przy załatwianiu egzaminów na prawa jazdy w ośrodkach ruchu drogowego na Podlasiu i Mazowszu, nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku (czytaj więcej) zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił przedstawić zarzuty kolejnym 12 osobom podejrzanym. Tym razem w sumie osiemnaście korupcyjnych zarzutów usłyszało 9 mężczyzn i 3 kobiety w wieku od 20 do 60 lat. Są mieszkańcy różnych części Polski.

Zarzuty obejmowały w całości udzielanie korzyści majątkowej przy załatwianiu egzaminów na prawo jazdy. W tej, w dalszym ciągu rozwojowej sprawie, już wcześniej 41 osób usłyszało łącznie kilkaset zarzutów korupcyjnych. Szczegółowo badający sprawę funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nie wykluczają kolejnych zatrzymań i zarzutów związanych z tym procederem.

Policjanci przypominają, że w myśl § 3 art. 230a KK osoba, która udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji /…/ nie podlega karze, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

(KWP w Białymstoku / ms)

Powrót na górę strony