Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zachodniopomorscy policjanci szkolili wolontariuszy biorących udział w Światowych Dniach Młodzieży

Data publikacji 08.07.2016

W związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży zarówno policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie we współpracy z Archidiecezją Szczecińsko - Kamieńską oraz funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie we współpracy z Diecezją Koszalińsko - Kołobrzeską zorganizowali trzy szkolenia wolontariuszy i koordynatorów dekanalnych przygotowujących się do realizacji swoich zadań w związku z udziałem w Światowych Dniach Młodzieży organizowanych w Krakowie.

W spotkaniach tych wzięło udział blisko 140 osób, które zaangażowane będą w to  przedsięwzięcie. Podczas trzech szkoleń, które odbyły się na przełomie drugiej polowy czerwca i początku lipca br. policjanci rozmawiali nie tylko z samymi wolontariuszami ale również z duchownymi koordynatorami Dni Diecezji i osobami świeckimi, które będą w tym czasie gościć  pielgrzymów w swoich domach. Spotkania miały na celu przede wszystkim przygotowanie wolontariuszy do właściwego reagowania na mogące wystąpić sytuacje i zdarzenia kryzysowe. Mundurowi przekazali im również informacje dotyczące sposobu zachowania się i współpracy z Policją w przypadku kradzieży, pobicia czy rozboju. Uczestnicy zostali poinstruowani o obszarach odpowiedzialności prawnej, o której obowiązkowo należy uprzedzić osoby będące pod ich opieką ze szczególnym uwzględnieniem obcokrajowców. Zostały również omówione zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, udziałem w imprezach masowych, a także sposoby postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Uczestnikom szkolenia przekazano  kontakty telefoniczne do instytucji i organizacji, które w różnych obszarach bezpieczeństwa zaproponowały wsparcie i ewentualną pomoc w miejscach organizacji całego przedsięwzięcia.

Dzięki nabytej wiedzy, wolontariusze będą z pewnością w stanie lepiej zadbać o własne bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo swoich podopiecznych - uczestników Światowych Dni Młodzieży.

(KWP Szczecin / mm)

  • szkolenie wolontariuszy do ŚDM
  • policjantka prowadzi prelekcję dla wolontariuszy
  • policjantka prowadzi prelekcję dla wolontariuszy
Powrót na górę strony