Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dla bezpieczeństwa pielgrzymów / For pilgrims safety

Data publikacji 19.07.2016

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży to priorytet dla Policji oraz innych służb. Do naszego kraju przyjechało już kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Dbając o ich bezpieczeństwo, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach przygotowała specjalny film, przedstawiający podstawowe zasady zachowania, gwarantujące obcokrajowcom bezpieczniejszy i spokojniejszy pobyt w naszym kraju.

Biorąc pod uwagę, że do Polski zawitało wielu obcokrajowców, którzy niekoniecznie muszą zdawać sobie sprawę z obowiązujących u nas przepisów np. drogowych, świętokrzyscy policjanci przygotowali krótki film obrazujący w prosty i przystępny dla każdego sposób zarówno niektóre przepisy, jak i zasady bezpieczeństwa.

W związku z tym, że wielu z pielgrzymów przybyło własnymi środkami transportu, dużo uwagi poświęcono poruszaniu się po drogach jako kierowca oraz pieszy. Przybliżono również, gdzie szukać pomocy gdy staniemy się ofiarą przestępstwa, a także w innych przypadkach np. zgubienia drogi powrotnej, czy utracenia dokumentów.

Film nie jest ani instruktażowy, ani też szkoleniowy. W zrozumiały sposób, bo za pomocą obrazu i słowa w języku uznawanym za międzynarodowy tj. angielskim, przekazuje podstawowe informacje, których przestrzeganie z pewnością przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa każdego z pielgrzymów.

Ensuring public safety and order during the upcoming World Youth Days is a priority for the Police and other services. Several thousand visiting pilgrims will arrive in Poland during that time. Regional Police Headquarters in Kielce, being concerned about the pilgrims’ safety, has prepared a special video presenting proper behavior which could guarantee a safer stay in our country.

Taking into consideration the large number of foreigners visiting Poland, who may not be fully aware of the existing traffic regulations, police officers from the Świętokrzyskie region have prepared a short film which shows some basic regulations as well as safety rules in a simple and accessible manner. 

Since many of the pilgrims will come in their own vehicles, the video material focuses on travelling as a driver and as a pedestrian. It also informs where to look for help if you become a victim of a crime, you lost your documents or simply cannot find your way around town. 

The video is neither instructional nor educational. By utilizing image and spoken word in the most internationally recognized language, i.e. English, the video gives basic information which will contribute to improving the safety of all the pilgrims.

Opr. MT

Tłumaczenie tekstu: WSPol w Szczytnie

Tłumaczenie do filmu: MM – OPP w Kielcach

Źródło: KWP w Kielcach

Film Dla bezpieczeństwa pielgrzymów / For pilgrims safety

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Dla bezpieczeństwa pielgrzymów / For pilgrims safety (format flv - rozmiar 27.84 MB)

Powrót na górę strony